Presentation

Vårdcentralen City – en plats att växa både som läkare och ledare

Publicerad 27 oktober 2016

Lena Lokrantz, ST-läkare. Foto: Göran Strandsten
Lena Lokrantz, ST-läkare. Foto: Göran Strandsten
– Hälso- och sjukvården är i ständig förändring och det är viktigt att alla professioner är kunniga i förändrings- och förbättrings arbete. I slutänden handlar det om att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård, säger Malin Sootalu, verksamhetschef, Vårdcentralen City Eskilstuna.

Malin Sootalu, verksamhetschef. Foto: Göran Strandsten
Malin Sootalu, verksamhetschef. Foto: Göran Strandsten
Vårdcentralen City i Eskilstuna är känd för att vara en utvecklingsorienterad vårdcentral, något som fick läkaren Lena Lokrantz att söka sig dit när det var dags för ST-utbildning.
– Jag har sedan studietiden haft ett stort intresse för förbättringsarbete och varit engagerad i olika forum och projekt för att lära mig mer.
Lena gjorde sista delen av sin AT på Vårdcentralen City i Eskilstuna och framförde önskemål om att få delta i utvecklingsprojekt.
– Det ledde fram till att jag fick vara med i projektet ”Kroniskt engagerad” som är en del av Landstinget Sörmlands målsättning att bli Sveriges friskaste län 2025.
Sedan dess har det hänt en hel del. Lena Lokrantz valde att fortsätta på vårdcentralen, nu som ST-läkare i allmänmedicin.
– Jag är också processledare på deltid för en landstingsövergripande KOL-process som syftar till att förbättra vården för KOL-patienter i Sörmland.
Förutom detta läser hon en masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd i Jönköping.
– Studierna innebär två campusdagar var femte vecka, övrig utbildning sker på distans. Jag har stöd från vårdcentralen då jag kan göra campusdagarna på arbetstid. Dessutom kan jag använda delar av KOL-processen till många av studieuppgifterna och vice versa.

Inbyggd ledarroll
Verksamhetschefen Malin Sootalu framhåller vikten av att läkare utbildas i förbättringsarbete.
– Läkare har en naturlig ledarroll på sin arbetsplats, en roll som behöver förvaltas på ett bra sätt. Kunskaper i förändrings- och förbättringsarbete är en bra grund att utgå ifrån.
Lena Lokrantz nickar instämmande.
– ST är ju en klinisk utbildning för att bli specialist i allmänmedicin. Men på sikt behöver primärvården fler läkare med kunskaper i kvalitetsarbete, ledarskap och pedagogik. Även om dessa kunskaper ligger utanför det medicinska området är det faktorer som i allra högsta grad påverkar vilken vård vi erbjuder och vilken hälsa patienterna upplever i slutänden. För mig är Vårdcentralen City en verksamhet där jag kan växa och utvecklas både som läkare och ledare.

Vi söker distriktsläkare!
Just nu söker vi distriktsläkare till Vårdcentralen City i Eskilstuna, klicka här för att komma till annonsen.
Landstinget Sörmland
Landstinget Sörmland är en av länets största arbetsgivare med cirka 7 200 medarbetare utspridda i länet. De allra flesta jobbar med arbetsuppgifter relaterade till hälso- och sjukvården på ett av länets fyra sjukhus, någon av de landstingsdrivna vårdcentralerna eller inom folktandvården.

Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00

Aina Nilsson, divisionschef primärvård
E-post: aina.nilsson@dll.se

Malin Sootalu, verksamhetschef, Vårdcentralen City Eskilstuna
E-post: malin.sootalu@dll.se

www.landstingetsormland.se

www.landstingetsormland.se