Presentation

Högkvalitativ bemanning inom vård och omsorg

Publicerad 24 april 2017

Björn Lindtorp (mitten), VD för Sverek. Här tillsammans med konsultcheferna Kerstin Bergin och Marcus Eklundh.
Björn Lindtorp (mitten), VD för Sverek. Här tillsammans med konsultcheferna Kerstin Bergin och Marcus Eklundh.
I över ett decennium har Sverek utvecklat en optimerad rekryteringsprocess för läkare som tillämpas även vid rekrytering av konsulter till bemanningsuppdrag. Företaget kännetecknas av de goda villkor och kvalitet som följer med en profilering mot landets mest kompetenta läkare, sjuksköterskor och socionomer.

När Björn Lindtorp, VD, sökte sig till Sverek (tidigare Svensk Läkarrekrytering) 2013 hade det sin grund i att han identifierat ett utrymme för att arbeta i det mest kvalitativa segmentet av vård- och omsorgsbemanning. Han ville satsa på att knyta läkare av yppersta kompetensnivå till företaget och hans initiativ har gått över förväntan.
– Vi applicerade samma metodik för att rekrytera läkarkonsulter som vi gör vid rekrytering till fasta tjänster. Det har visat sig vara ett väl fungerande förhållningssätt, som medfört att vi kan arbeta i det övre segmentet vad gäller kompetens och lämplighet hos våra läkare.

Individuella konsultavtal
Bristen på kvalificerad vårdpersonal i Sverige innebär att vårdkonsulter är en förutsättning för att vården alls ska fungera på vissa håll. Sverek har etablerade samarbeten med de flesta svenska landsting och många välrenommerade privata kliniker och universitetssjukhus. Förutom en hög ersättning erbjuder Sverek även goda pensionsvillkor, en markant högre jour- och OB-ersättning än i normalfallen, täckande försäkringar och mycket mer.
– Jag är övertygad om att vår framgång i stor mån är kopplad till att vi har en tydlig värdegrund som är förankrad i gott ledarskap och långsiktighet. Det märks i högsta grad även för våra konsulter; vi utarbetar ofta unika avtal utifrån läkarnas individuella behov och önskemål. Ett ansvarstagande för patientens bästa innebär att vi har höga kompetenskrav för de läkare som är konsulter hos oss.

Ska bli marknadsledande
– Vårt mål är att bli marknadsledande inom bemanningsbranschens mest kvalitativa segment. Det genomsyrar allt vi gör, inklusive ersättningsnivåer och villkor för våra konsulter. De som arbetar hos oss kan naturligtvis räkna med att få en högre ersättning än hos våra konkurrenter. Det är dock ofta flexibiliteten och friheten att välja hur och när man vill arbeta som lockar många. Oavsett vad man har för önskemål tillgodoser vi dem efter bästa förmåga.

Specialisering på specialistläkare
Under de första åtta åren arbetade Sverek (på den tiden under namnet Svensk Läkarrekrytering) med rekrytering av specialistläkare inom de flesta områden. Det är något som följt med även i konsultverksamheten.
– Våra rekryteringskonsulter och konsultchefer är specialister på de områden de arbetar med och det gör att tillgången på bästa tänkbara uppdrag och villkor är bättre än när konsultchefer har alltför brett fokus, avslutar han.

Sverek
Sverek har sedan mer än 10 år rekryterat och bemannat med läkare och sjuksköterskor till många av landets främsta privata kliniker och universitetssjukhus. Vi strävar efter att ständigt förbättra utbudet av valmöjligheter för våra konsultläkare och sjuksköterskor samt att bredda och öka kompetensutbudet för våra uppdragsgivare.

Sverek AB – tidigare Svensk Läkarrekrytering AB
Åsögatan 108
118 29 Stockholm
Tel: 08-669 58 00
E-post: info@sverek.se
www.sverek.se

www.sverek.se