Presentation

”Läkarna ska kunna ägna sig åt sitt jobb, resten ordnar vi”

Publicerad 24 april 2017

Armin Arianson, Eva Domanders, Niklas Lindberg och Marius Čeginskas på Rent-A-Doctor. Foto: Håkan Målbäck
Armin Arianson, Eva Domanders, Niklas Lindberg och Marius Čeginskas på Rent-A-Doctor. Foto: Håkan Målbäck
Genom att erbjuda hög service kan läkare som jobbar för Rent-A-Doctor ha allt sitt fokus på uppdraget de anlitas för. Det har gjort bemanningsföretaget till en populär uppdragsgivare och en aktör som ökar patientsäkerheten.

Företaget Rent-A-Doctor var pionjärer när de 1994 började hyra ut läkare vid tillfälliga behov av resursförstärkning på sjukhus och vårdcentraler runt om i landet. Att de var först i branschen har gjort företaget välkänt bland såväl läkare som kunder. Men Rent-A-Doctor har inte vunnit landstingens förtroende och blivit omtyckta bland läkarna på grund av gamla meriter. Det är den kontinuerliga satsningen på kvalitet som bidrar till deras höga trovärdighet och popularitet.
– Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och med våra ISO-certifieringar blir det tydligt att vi ställer höga krav på oss själva. Det skapar en trygghet för alla parter vi samarbetar med, säger Eva Domanders, vd för Rent-A-Doctor.

Ökar patientsäkerheten
Niklas Lindberg är ganska nytillträdd som affärsenehetschef på Rent-A-Doctor och har tidigare jobbat med kontraktsforskning inom läkemedelsindustrin. Sina erfarenheter har han stor nytta av i sin nya roll.
– På samma sätt som jag tidigare arbetat med att se till att läkemedel ska vara säkra är mitt fokus nu på att sjukvården ska vara det. Genom att anlita Rent-A-Doctor kan man lita på att patientsäkerheten ökar, säger Niklas Lindberg.
Utöver kvalitetsstämpeln förknippas Rent-A-Doctor med enkelhet. Det är smidigt att jobba för och med företaget. Konsultcheferna på huvudkontoret matchar ihop specialistläkare med passande uppdrag och styr upp allt praktiskt runtomkring.
– Jag brukar säga att jag är som en agent. Läkarna ska kunna ägna sig åt sitt jobb, resten ordnar vi, säger Marius Čeginskas, konsultchef på Rent-A-Doctor inom området radiologi och mammografi.
Det kan innefatta att stämma av hur personaltätheten och organisationen ser ut för det aktuella uppdraget för att kunna ge en tydlig beskrivning av arbetsvillkoren till läkaren. Om någon ska jobba på annat håll än sin hemort kan det också bli aktuellt att hjälpa till med att boka resor och ordna med bostad. Och rent allmänt finns konsultcheferna till hands och är behjälpliga om det skulle dyka upp frågor eller problem.
– Vi är lösningsorienterade och ger snabb återkoppling, säger Armin Arianson, även han konsultchef inom radiologi. I min kontakt med läkare får jag ofta höra att vi uppskattas just för att vi är så tillmötesgående och bryr oss.

Rent-A-Doctor
Rent-A-Doctor är landets första och än idag ledande aktör inom läkarbemanning. Som anlitad läkare genom Rent-A-Doctor kan du själv påverka dina arbetstider, förändra dina arbetsuppgifter och förbättra din ekonomi. Företags­idén bygger på ledorden professionell, engagerad och personlig.

Kontaktperson:
Niklas Lindberg, affärsenhetschef RAD
Tel: 0733-761 391
E-post: niklas.lindberg@rentadoctor.se
www.rentadoctor.se

www.rentadoctor.se