Digitalisering av vården i fokus

Publicerad 1 november 2017
Text: Paola Langdal

Susanne Bergenbrant Glas är ledamot i Läkaresällskapets eHälsokommitté.
Susanne Bergenbrant Glas är ledamot i Läkaresällskapets eHälsokommitté.
E-hälsofrågan är fortsatt högaktuell och behandlas från både Socialstyrelsen och Regeringen. Men vilken utveckling ska läkarna bejaka? Det var en fråga som kom upp under årets etikdag som Svenska Läkaresällskapet anordnade i höstas.

– Det är viktigt att tillämpningen av digitala tekniker används förnuftigt så att de stöder vården att hjälpa de stora volymer av patienter som kommer behöva vård och omsorg de närmaste 25-30 åren, säger Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare med ansvar för vårddokumentation inom vårdbolaget Tiohundra, Norrtälje och ledamot av Svenska Läkarsällskapets eHälsokommitté.

Måste vara patientsäkert
Hur det ska gå till diskuterades under en etikdag på Svenska Läkaresällskapet där hon var moderator.
– Digitaliseringen i vårdens möten behöver individanpassas och erbjuda kontinuitet för att vara patientsäkert. Risken är att det inte blir tillräckligt smidigt och bra för användarna, såväl patienter, närstående som för vårdens personal, säger Susanne Bergenbrant Glas och tillägger att det är viktigt att möta patienters önskan om att få delta i sin egen vård – där läkarrollen blir mer guidande och stödjande.
– Här kommer det att behövas systemstöd som låter oss vara bra på närvaro i mötet med patienten, oavsett om det är fysiskt eller virtuellt, fortsätter hon.

Viktigt med nationell samordning
En annan högst aktuell fråga är att hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar allt mer. Risken är minskad effektivitet och andra kvalitetsproblem. Här tror Susanne Bergenbrant Glas att det krävs en nationell samordning.
– Det är viktigt att alla anslutna system måste kunna kommunicera med varandra. Idag kan de olika myndigheterna hitta på egna e-lösningar som inte går att integrera i vårdens system, vilket begränsar synkronisering av olika insatser för digitaliseringen av vården, säger hon.
Idag är det framför allt patienter och företag som är pådrivare av den digitala utvecklingen. Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa ser gärna internationella samarbeten för att Sverige ska kunna lära sig mer och på kortare tid.
– Digitalisering kan förutom att skapa delaktighet och trygghet minska vårdskador. Men det krävs att det sker på ett förnuftigt sätt, annars står vi inför en reell vårdkris, avslutar hon.