Satsning på e-hälsa kräver mod

Publicerad 1 november 2017
Text: Sandra Ahlqvist

Ulf Österstad, specialistläkare i allmänmedicin och sedan december 2015 chef för vårdenheten Bra Liv Nära i Jönköping.
Ulf Österstad, specialistläkare i allmänmedicin och sedan december 2015 chef för vårdenheten Bra Liv Nära i Jönköping.
Jönköping var ett av de första landstingen i Sverige som på allvar tog steget mot att erbjuda digital vårdrådgivning via app. Resan mot dagens e-hälsolösningar har krävt såväl mod som tid och engagemang, men än finns det mycket att hämta.

Under 2015 fanns det problem med tillgänglighet inom Jönköpings vårdsektor. Det fanns ett tydligt tryck från politiskt håll att utforma lösningar, varpå Ulf Österstad, specialistläkare i allmänmedicin och sedan december 2015 chef för vårdenheten Bra Liv Nära, tog initiativ till en satsning på digitala alternativ. Sedan gick det fort.
– Från idé till implementering tog det knappa två månader. Vi inledde ett samarbete med KRY och kunde använda deras plattform för att erbjuda våra 300 000 invånare ett mobilt vårdmöte. Eftersom min ledning förstod vikten av snabbhet och båda parter förstod vikten av flexibilitet kunde vi komma igång oerhört snabbt och billigt, berättar Ulf.

Måste arbeta lättrörligt
Han poängterar att den digitala utvecklingen går i rasande fart och att det är nödvändigt att arbeta på ett lättrörligt sätt för att hålla sig à jour.
– Kraven på digital tillgänglighet blir högre vilket märks på den framgång som vårdappar har rönt på sistone. Genom våra lösningar kan våra invånare boka möte med exempelvis sjukgymnast, ta samtalskontakt eller få gratis rådgivning från sjuksköterskor – idag via video och inom kort via chatt – men det förutsätter ett övergripande engagemang och att vi rekryterar.

Det centrala att komma igång
Naturligtvis finns det även utmaningar. Ulf berättar att det redan har börjat uppstå ett glapp i dokumentation mellan de nya, renodlade e-vårdgivarna och det som sker i regionens regi.
– För regionens digitala möten är det inte några problem, då vi har samma journalsystem, personal och riktlinjer. Därför vill jag betona att integrering inte är den fråga man bör ta hänsyn till först om man är en lokal vårdgivare, utan det centrala är att komma igång. När volymerna växer och man börjar få klart för sig vad man vill ha kan man fundera på integreringen.

Tror på automatisering
I det korta perspektivet ser Ulf Österstad en mängd mindre förändringar. Men den stora förändringen är de automatiserade tjänsterna som är något helt nytt.
– Dessa tjänster börjar bli tillräckligt bra för att också börja ställa vissa diagnoser, vilket skulle innebära en enorm avlastning på det ordinarie vårdsystemet. Jag hoppas att vi når en nationell samling kring en bra och öppen sådan lösning, för annars kommer vi att vara helt beroende av utländska och privata aktörer som styr vår sjukvårdskonsumtion. Det lär inte ligga långt fram i tiden, avslutar han.