Presentation

Jobba med jämlik och tillgänglig vård på KRY

Publicerad 21 mars 2018Med över 250 000 vårdbesök sedan KRY lanserade i mars 2015 är vi den största digitala vårdgivaren i Sverige och Norge. Som läkare eller psykolog på KRY får du möjlighet att vara med och påverka framtidens primärvård. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan vara flexibel i tid och rum, kompetenta och stöttande kollegor, nära ledarskap och möjligheten att få arbeta i moderna arbetsverktyg.

Om KRY
KRY är en vårdgivare som gör det möjligt att via en app träffa läkare eller psykolog genom videosamtal i mobilen – helt på patienternas egna villkor. KRY grundades 2014 och vår tjänst lanserades i mars 2015 med målet om att ge patienter snabb och enkel tillgång till högkvalitativ vård, oavsett var man bor eller vem man är. Sedan dess har vi kommit att bli den största digitala vårdgivaren i Sverige och Norge. Idag kan vi hjälpa cirka 60% av alla primärvårdsärenden och vi hanterar cirka 3% av all Sveriges primärvård.

Patientsäkerhet och vårdkvalitet
Tjänsten KRY är skapad utifrån ett patientperspektiv. Vi sätter alltid patienten först och vårt mål är att kunna hjälpa så många patienter som möjligt. För att göra så behöver vi hela tiden utveckla vår verksamhet och vi gör det genom löpande kvalitetssäkring och datainsamling. Grunden i vår kvalitet är vilka läkare och psykologer vi rekryterar. Alla genomgår en gedigen rekryterings- och inlärningsprocess där vi utbildar och säkerställer kompetenskrav. Våra kliniker tränas också för att kunna arbeta i vår tekniska plattform. Vi kvalitetssäkrar också med ett, i realtid, tillgängligt bakjoursteam med specialister som kan ge råd och stödja våra läkare om det skulle behövas, samt möjligheten att konsultera andra kollegor. Våra läkare följs också upp kontinuerligt och vårt kvalitetsteam gör regelbundet stickprovskontroller för att säkerställa att medicinska riktlinjer följs. Idag har vi en patientnöjdhet som ligger på 4,7 av 5!

Flexibilitet i arbete
Våra medarbetares livssituation är viktig för oss, därför får du som läkare eller psykolog på KRY bestämma när och var du vill jobba. Det enda som behövs är en dator, webbkamera och bra internetuppkoppling. Det går att välja att ha KRY som sin primära arbetsgivare eller att kombinera arbetet på KRY med arbete på fysisk klinik.

Kunskapsutbyte och utveckling
I en snabbväxande och flexibel miljö, med över 200 kollegor med olika erfarenheter och inriktningar, finns det stort utrymme att lära och utbyta kunskap. Som läkare och psykolog på KRY ges du möjlighet att dagligen diskutera allt från kliniska fall till utvecklingen av digital vård. Våra patientgrupper varierar mycket i geografisk utgångspunkt, ålder, symptom och sökorsaker, som ger brett kliniskt lärande. Läkare och psykologer erbjuds även kontinuerlig kompetensutveckling i form av nära ledarskap, kontakt med bakjour och medicinskt ansvarig, webbinarier, föreläsningar och workshops. På KRY blir du en bättre kliniker!

Läs mer och ansök här

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Louise Källén: louise@kry.se.