Presentation

Arbeta som läkare hos Min Doktor

Publicerad 17 april 2018

Min Doktor

Vad gör en läkare hos Min Doktor?
Min Doktor erbjuder patienter med behov av primärvård en snabb läkarkontakt när de behöver det, oavsett var de befinner sig. Som läkare kommunicerar du med patienten främst via text, men väljer själv om du vill använda telefonsamtal, foto och/eller video för bästa bedömning.

Varför arbeta som läkare hos Min Doktor?

  • Du arbetar med patienter i hela primärvårdsspektrat.
  • Du har flexibilitet och frihet i ditt arbete eftersom du väljer när och varifrån du vill arbeta – när du är ledig från din ordinarie tjänst.
  • Du arbetar med den teknik – mobil, surfplatta eller dator – som passar dig bäst.
  • Du blir en del av Min Doktors interna läkarnätverk för erfarenhetsutbyte och egen utveckling.
  • Du erbjuds en konkurrenskraftig ersättning för ditt arbete.

Du behöver…

  • vara kliniskt aktiv specialistläkare eller i slutet av din ST-utbildning
  • vara flytande i svenska i både tal och skrift
  • tycka om teknik och nya arbetssätt
  • vilja arbeta kontinuerligt i vår tjänst i snitt minst 20 timmar/månad
  • ha godkänd bisyssla från din arbetsgivare

Ansök här

Om Min Doktor
Min Doktor erbjuder läkarbesök över nätet, dygnet runt. Våra läkare använder sig främst av skriftlig icke simultan kommunikation med patienten, och har strukturerad datainsamling och diagnostik till hjälp för att ställa diagnos. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. sedan vi startade har våra erfarna läkare hanterat över 200 000 patientärenden.

Vi ser ständigt över möjligheten att möta fler behov och patientkategorier, till exempel med hjälp av nya tekniska hjälpmedel, uppkopplade mätinstrument och sensorer. Vår ambition är att öka tillgängligheten till vård för dem som behöver det, genom att nyttja teknik för att jobba smartare och säkrare med beslutsstöd, varningsflagg och påminnelser, avlasta läkaren från administrativt arbete, förbättra möjligheterna till kvalitetsarbete, öka patientens delaktighet och minska belastningen på de fysiska mottagningarna.

Min Doktor har 150 läkare, barnmorskor och sjukgymnaster i tjänsten som uttrycker tacksamhet över att kunna ta sig tid för bedömning och överväga differentialdiagnoser, lyssna på patienten och över att ha tillgång till beslutsstöd och dagligt kollegialt lärande.