Presentation

Klinik som erbjuder utveckling med både bredd och djup

Publicerad 18 april 2018
Landstinget sörmland
David Sterner, ST-läkare, Heléne Hörberg, radiologiskt ledningsansvarig läkare på strålbehandlingen och Evangelos Digkas, ST-läkare.

Onkologkliniken Sörmland är uppdelad i olika specialiteter vilket skapar en stimulerande arbetsmiljö.
– Här finns stora möjligheter både till specialisering och att bygga bred kompetens, säger Heléne Hörberg, radiologiskt ledningsansvarig läkare på strålbehandlingen.

Heléne Hörberg var ST-läkare när hon började på onkologkliniken i Eskilstuna 2007. Efter avslutad ST-utbildning och arbete som specialist i verksamheten är hon idag radiologiskt ledningsansvarig läkare på strålbehandlingen. Varierande arbetsuppgifter i kombination med bra arbetskamrater och kontinuerlig utveckling är viktiga anledningar till att hon stannat kvar på kliniken i alla år.
– Det är också en stor fördel att jobba i en liten stad och slippa pendla. I Eskilstuna går det att ha en aktiv fritid utan att det tar en timme att transportera sig någonstans.
Evangelos Digkas, ST-läkare, nickar instämmande.
– Att jag valde att göra min ST-utbildning här beror främst på att kliniken erbjuder goda möjligheter till forskning. Jag arbetade som molekylärbiolog innan jag slog in på läkarspåret och siktar på att i framtiden dela min tid mellan forskning och klinik. Även det goda geografiska läget spelade stor roll. Staden ligger mitt emellan två stora flygplatser, vilket jag som har mina rötter i Grekland ser som en stor fördel.
Efter fyra år på kliniken vet han att valde rätt plats och klinik.
– Verksamheten erbjuder väldigt bra klinisk träning för oss ST-läkare. Man får jobba brett och bygga upp sin kompetens kring olika cancersjukdomar allt eftersom.

God arbetsmiljö
Även David Sterner har valt att göra sin ST-utbildning på kliniken.
– Det är en utvecklande miljö med bra patientkontakt och möjlighet att utvecklas inom flera olika diagnosgrupper. Verksamheten är också generös med fortbildning, även i form av mer specialinriktade extrakurser.
Landstinget i Sörmland har under senare år satsat en hel del på cancervården och verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler med modern teknik. Verksamheten är samlad i en byggnad vilket innebär en ökad möjlighet till samarbete mellan enheterna och en ökad gemenskap i personalgrupperna.
– Vi har en trivsam arbetsplats med god teamkänsla. Det råder inte heller någon brist på sjuksköterskor varken på cytostatikamottagningarna, vårdavdelningen eller strålbehandlingsavdelningen vilket kan tolkas som ett mycket gott betyg till verksamheten, fastslår Heléne Hörberg.

Onkologkliniken Mälarsjukhuset
Onkologkliniken Sörmland är en länsklinik med hela Sörmland som upptagningsområde. Kliniken är uppdelad i olika enheter med vårdavdelning på Mälarsjukhuset, läkar- och cytostatikamottagning på Mälarsjukhuset och Lasarettet i Nyköping samt strålbehandlingsavdelning på Mälarsjukhuset. Kliniken har även en klinisk forskningsenhet.

Onkologkliniken Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
Tel: 016-10 39 60
www.landstingetsormland.se