Värdefulla råd till stressade doktorer

Publicerad 18 april 2018
Text: Paola Langdal

Illustration: Bo Jönsson / Skånes universitetssjukvård
Illustration: Bo Jönsson / Skånes universitetssjukvård
Allt fler läkare och utbildningsläkare i primärvården vittnar om tuffare arbetsbörda och växande vårdbehov. Med ”Bli en grön Doktor – Om konsten att arbeta hållbart och effektivt som läkare” vill Ola Bergstrand tipsa sina kollegor hur man kan minska stressen och gå hem i tid med känslan av att vara ”good enough”.

Allmänläkarna har fått mycket tuffare uppdrag idag. Inte minst beror det på en kraftig tendens att remittera patienter till primärvården från sjukhusen. Men det beror också på att läkarna måste spela kompletteringspingpong med försäkringskassan, samtidigt som tillgängligheten på vårdcentralerna ska öka, säger Ola Bergstrand, som är verksamhetsstrateg på divisionsledning för primärvården i Skånevård Sund.
Under sina år som verksamhetschef och specialist i allmänmedicin på Vårdcentralen i Löddeköpinge såg han hur framför allt ST-läkare blev alltmer stressade. Men trots att uppdraget hela tiden växer inom primärvården med fler äldre och multisjuka patienter är resurserna knappa.
– I denna tuffa verkligheten är det inte konstigt att en femtedel av allmänläkarna har varit sjukskrivna för stress och var tredje har övervägt att lämna yrket helt på grund av arbetsbelastning, fortsätter han.

Ola Bergstrand, verksamhetsstrateg på divisionsledning för primärvården i Skånevård Sund.
Ola Bergstrand, verksamhetsstrateg på divisionsledning för primärvården i Skånevård Sund.
Medvetna satsningar
För några år sedan fick Ola Bergstrand i uppdrag att titta närmare på hur man kan behålla och locka fler läkare till primärvården. Syftet var att vända den negativa spiral många vårdcentraler i Skåne befann sig i, med många hyrläkare och hög arbetsbelastning.
Genom ett hundratal intervjuer med kollegor, verksamhetschefer och studierektorer fick han en bättre bild av vad som behövde göras.
– Det jag upptäckte under intervjuerna var att det fanns vårdcentraler, ett slags ”gröna öar”, där personalomsättningen var låg. Gemensamt för dessa var bland annat medvetna satsningar på arbetsmiljön där läkarna fick större inflytande och möjlighet till fortbildningar.

Kloka kollegor gav råd
Intervjuserien ledde till den så kallade ”Gröna öar-rapporten” med en sammanställning över nyckelfaktorer i att skapa en attraktiv arbetsmiljö. I höstas kom Ola Bergstrand med ytterligare en rapport ”Bli en grön doktor”, fylld med konkreta råd till enskilda doktorer hur man kan arbeta på ett mer hållbart och effektivt sätt.
– Jag ville dela med mig av alla tips jag fått av kloka kollegor under åren med många gånger finurliga lösningar som kan effektivisera arbetet, säger han och poängterar att rapporten inte syftar till att man ska klämma in ännu fler arbetsuppgifter.
– Att vara en grön doktor handlar om att kunna gå hem i tid med känslan av att man gjort ett tillräckligt bra jobb utan att tumma på vare sig kvalitet eller patientsäkerhet. För det krävs det att man är en bra kommunikatör och här blir man aldrig fullärd.

Kommunikation är A och O
Ola Bergstrand har noterat hur vissa doktorer har förmågan att lyckas avsluta besöket en bra bit före besökstiden är slut och ändå känner sig patienten väl omhändertagen.
Några knep kan vara att låta patienten veta att man inte har svar på allt, utan lugna patienten och säga: ”Det går bra att höra av sig igen om du inte blir bättre.” Eller vända på ett nekande svar: ”Vad bra att du slipper ta antibiotika.”.
– Det finns alltid ytterligare undersökningar du skulle kunna göra på i princip varenda patient du träffar, men då brukar jag tipsa om den kloka devisen: ”Nyckeln till att bli en bra allmänläkare är att lära sig leva med osäkerhet.”, säger han och tillägger att tipsen i rapporten inte kommer att passa för alla, istället rekommenderar han att prova sig fram. Men ett universellt råd tycker han alla kan ta med sig:
– Försök gå hem i tid! Ingen patient blir hjälpt av en utarbetad, sjukskriven läkare.

Några axplock ur rapporten: Så blir du en ”Grön doktor”.
• Lägg tid och kraft på att bli en bra kommunikatör. Gör sit-ins hos kollegor du uppfattar som goda kommunikatörer.
• Lär dig motiverande samtalsteknik. Låt patienten initialt prata färdigt utan att avbryta.
• Var närvarande i patientmötet och bekräfta patienten. Åtskilliga patientundersökningar har visat att det som värderas absolut högst i kontakten med sjukvården är ”en känsla av att ha blivit lyssnad på”.
• Lär dig konflikthantering och undvik hamna i låsta positioner. Kanske genom att ha några standardfraser som ”Grattis du slipper antibiotika, röntgen, sjukskrivning” etc.
• Använd humor och bjud på dig själv för att avdramatisera situationen.
• Berätta för nya patienter hur du jobbar, vad de kan förvänta sig och att tiden du har till förfogande kan variera beroende på hur många andra patienter med stora behov du har för tillfället.
• Håll alltid överenskommelser med patienten och berätta vad som kommer hända efter avslutat besök. Använd gärna en färdigtryckt mall och glöm inte att journalföra överenskommelsen.
• Kontinuitet är allmänmedicinens kärna och ett av de stora glädjeämnena. Kontinuitet sparar tid, ger lägre sjukvårdskostnader, färre inläggningar, högre kvalitet, nöjdare patienter och läkare, ökad tidseffektivitet och ökad ansvarskänsla hos både doktorer och patienter.
• Ha kul på jobbet och skratta tillsammans!
• Kom med förslag till förbättringar och delta aktivt i förbättringsarbeten.
• Sist men inte minst: Gå hem i tid!