Presentation

Läkarens önskemål i fokus på Hedera

Publicerad 1 maj 2019
Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

I Hedera Group ingår ett antal bemannings-/rekryteringsföretag som är specialiserade på olika tjänster. På så vis kan vi erbjuda både bredd och specialistkunskap. Ledorden är kompetens, engagemang, duktiga konsulter och bra kundavtal.

Tillsammans har Hedera Group många år av erfarenhet inom bemanning och rekrytering i hela Sverige. Genom samverkan kan man erbjuda det stora företagets bredd och stabilitet. Samtidigt drar läkarna nytta av det lilla företagets personlighet och expertkunskap.

Chans att påverka sin vardag
Friheten att själva kunna bestämma över sin tid, var man vill arbeta och variationer mellan olika uppdrag är det som gör att läkarna väljer Hedera Group.
– Hos oss blir läkarna sedda och hörda. De har möjlighet att påverka både arbetssätt och arbetstider. Någon kanske vill forska en dag i veckan och jobba resten. Vi har också läkare som vill jobba i en viss del av landet under en begränsad period och då hjälper vi dem självklart med det, förklarar Carola Grönesjö. Hon är operativ chef på Pridoc Bemanning, ett företag som varit verksamt i femton år.
Genom samarbetet inom Hedera Group upplever Carola Grönesjö att man blir en mer stabil och heltäckande arbetsgivare.
– Våra olika nischer kompletterar varandra och vi drar nytta av vår samlade kunskap. På Pridoc jobbar vi mycket mot psykiatri och ögon medan exempelvis Hedera Medical är inriktade på gynekologi och obstetrik. Genom att vi är så specialiserade blir vi också bättre på det vi gör, och på grund av alla de ramavtal vi har så kan läkarna erbjudas stor variation. Vi har plockat russinen ur kakan.
På grund av de nya momsregler som träder i kraft den 1 juli har man också startat Hedera Konsultförmedling. Enligt det nya upplägget blir läkaren förmedlad av Hedera men anställd i perioder av privata vårdgivare. Precis som tidigare är det läkaren själv som avgör var och hur länge, hon eller han vill arbeta hos en viss arbetsgivare.

Hedera Group
Hedera Group skall erbjuda bemanning, kompetensförsörjning och rekrytering inom nischade områden.
Visionen är att vara den ledande aktören inom personalförsörjning inom vården.

www.hederagroup.se

Svensk Läkartjänst Lil AB
Bemanning av läkare inom Barn, Anestesi, Radiologi, Kardiologi samt Primärvård. Sjuksköterskebemanning.
carolina@lilab.se
046-70 91 80

Hedera logotype


Pridoc Bemanning
Bemanning av läkare inom Psykiatrin, BUP och Ögon.
carola@pridoc.se
031-761 31 32

Hedera Pridoc logotype


Läkarresurs
Bemanning av läkare inom Intern-medicin och Primärvård.
azim@lakarresurs.se
070-348 20 41

Hedera Läkarresurs logotype


Hedera Medical
Bemanning av läkare inom 
gynekologi/obstetrik.
robert.kramer@hederamedical.se
0761-02 24 50

Hedera Medical logotype


Hedera Helse
Bemanning av läkare och sjuksköterskor till företagshälsovård, primärvård och kommuner.
linda.udden@hederahelse.se
076-028 19 39

Hedera Helse logotype


Hedera Group Konsultförmedling
Förmedlar sjuksköterskor och läkare till privata vårdgivare.
cathrine.lyrbring@hederagroup.se
0702-32 69 33

Hedera Konsultförmedling logotype