Läkaresällskapets koncept för yrkeslivslångt lärande

Publicerad 1 maj 2019
Text: Anette Bodinger Larsson

Ola Björgell, vetenskaplig, sekreterare i SLS, tillsammans med Mark Levengood på Framtidens Specialistläkare 2018.
Ola Björgell, vetenskaplig, sekreterare i SLS, tillsammans med Mark Levengood på Framtidens Specialistläkare 2018.
– Det går inte att låta bli fortbildning, siktet är inställt på att göra den både högkvalitativ, trivsam och hållbar över tid. Det säger Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet (SLS) och ordförande i programkommittén, som kommentar till SLS nya programkoncept för yrkeslivslångt lärande.

Ola Björgell beskriver Svenska Läkaresällskapets, SLS, nya programkoncept som en kraftsamling med sikte på att sätta läkares kompetensutveckling i fokus.
– Det är också en viktig signal om att det yrkeslivslånga lärandet, både när det gäller utbildning för BT-, AT- och ST-läkare samt fortbildning för specialister, ska prioriteras och vara en naturlig del av varje läkares yrkeskarriär.
Programkonceptet bygger på en enkät bland SLS medlemmar där det tydligt framgår att fortbildning i olika former står högst på önskelistan.

Behov av system
– Kanske är resultatet en spegling av att läkares fortbildning, rent juridiskt, inte är reglerad. I den längsta delen av yrkeslivet, efter legitimation, finns inget system för fortbildning, vilket gör att det uppenbarligen finns ett behov av detta. Hälso- och sjukvården är en kunskapsstyrd organisation och det är högst rimligt att vi tillsammans försöker möta det behovet. Det finns stor potential för kunskapsöverföring på många olika sätt ute i landet. Den sammanlagda kunskapsexcellensen besitter vi tillsammans, säger Ola Björgell.

Självklar del av läkares vardag
På sikt hoppas han att SLS programkoncept i allmänhet och fortbildning i synnerhet ska bli en självklar del av varje läkares vardag och att både arbetstagare och arbetsgivare ser vilka fantastiska möjligheter det ger.
– Förhoppningen är att SLS programkoncept ska bli en bra språngbräda för att verkligen göra slag i saken och göra fortbildning till en absolut naturlig och självklar del i alla läkares yrkesverksamhet, fastslår Ola Björgell.

Klicka här för mer information om Läkaresällskapets programkoncept för yrkeslivslångt lärande

SLS programkonceptet
• SLS på turné
• SLS fortbildningsdagar
• SLS på sektionernas årsmöten/veckor
• SLS Fortbildning på webben
• SLS Berzeliussymposier
• SLS Premiumresor
• SLS kandidat och underläkarförening
• SLS Debatter och programserien konst och läkekonst