Presentation

Primärvården i Örebro – en plats att trivas på

Publicerad 1 maj 2019
Henrik Ahlin, distriktsläkare på Karolina Vårdcentral i Karlskoga, Maria Nyström, distriktsläkare på Olaus Petri vårdcentral och David Wetterhall, distriktsläkare på Hällefors vårdcentral. Foto: Richard Ström
Henrik Ahlin, distriktsläkare på Karolina Vårdcentral i Karlskoga, Maria Nyström, distriktsläkare på Olaus Petri vårdcentral och David Wetterhall, distriktsläkare på Hällefors vårdcentral. Foto: Richard Ström

Henrik Ahlin, Maria Nyström och David Wetterhall har inte bara yrkesrollen som distriktsläkare gemensamt. Alla tre gjorde också sin ST-utbildning på vårdcentraler inom Region Örebro län och trivdes så bra med både jobb, arbetsmiljö och kollegor att de stannat kvar i verksamheten.

Det har gått 15 år sedan Maria Nyström kom till Olaus Petri vårdcentral i Örebro som AT-läkare. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Jag trivdes så bra att jag även gjorde min ST-utbildning här och på den vägen är det. Jobbet är som en utvecklingsresa i sig. Det jag tycker är roligast är att följa mina patienter genom åren i kombination med den mer akuta verksamheten. Som distriktsläkare jobbar man med olika delar av verksamheten som till exempel BVC, MVC och har kanske ansvar för något boende. Det går inte att undvika att utvecklas i yrket.
Hon får medhåll av David Wetterhall, distriktsläkare på Hällefors vårdcentral, som konstaterar att distriktsläkare med tiden blir väldigt breda i sin kompetens. Att han hamnade i Hällefors är något av en slump.
– Jag utbildade mig i Stockholm och sökte AT-tjänst i Lindesberg, mest för att en studiekompis med rötter i dessa trakter sökte sig hit. Jag hängde på, hamnade i Hällefors och blev kvar.
David är nu inne på sitt elfte år på vårdcentralen.
– Faktum är att jag gjorde en kortare utflykt för att pröva en annan specialitet men kom tillbaka. Jag trivs med att jobba ute på landet där det är lite längre till sjukhus. Här tar vi hand om väldigt många olika typer av problem, både akuta och kroniska.

Växlar tempo
Henrik Ahlin berättar en liknande historia. Efter avslutade läkarstudier i Stockholm gjorde han först sin AT och sedermera även sin ST på Karolina vårdcentral i Karlskoga.
– Jag trivdes jättebra från första början, det är en enormt trevlig arbetsplats vilket gjorde att jag fastnade. Från början var jag öppen för att söka mig till ett annat specialistområde men jag ville stanna kvar i verksamheten och fortsatte därför på det inslagna spåret inom primärvården.
Omväxlingen, menar han, är en av de stora tjusningarna med jobbet.
– Jag trivs med de ständiga tempoväxlingarna. Som distriktsläkare arbetar jag både med de kortare besöken, som öroninflammationer och den typen av besvär innebär, i kombination med långvariga patientkontakter där man kanske följer hela familjer över tid.

Bra ST
Att göra ST inom Region Örebro län rekommenderas av alla tre. Maria har förutom arbetet i den kliniska vården även uppdraget som studierektor. Hon berättar att regionen har ett erkänt bra ST-upplägg med gemensamt kursprogram för kompetenserna kommunikation, ledarskap, vetenskap- och kvalitetsarbete, och det lockar läkare från hela landet.
Henrik flikar in att han introducerat två ST-läkare under senaste året och kan intyga att det är ett väldigt fint program där de nya läkarna får mycket hjälp av regionen med uppstarten.
– Största risken är att man trivs så bra och stannar kvar, precis som vi har gjort!

Goda framtidsutsikter
Till saken hör att specialister i allmänmedicin också har mycket goda framtidsutsikter, eftersom en del i omställningen för sjukvårdssystemet är att definiera och utforma ett delvis nytt uppdrag för primärvården. Patientens behov ska mer än idag styra vårdsystemets struktur, och primärvården anses vara den del av hälso- och sjukvården som har bäst förutsättningar att se till personers hela vårdbehov.
– Det är spännande tider. Helt klart är att primärvårdens läkare kommer att vara viktiga aktörer för att möta behoven i morgondagens vård, fastslår Maria.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Primärvården Region Örebro län
Som ST-läkare i allmänmedicin eller färdig specialist har du stora möjligheter att få en utvecklande tjänst i hela vårt län. Du kan välja att arbeta i glesbygd på en liten vårdcentral eller på en större vårdcentral i storstad, arbeta med länsdelssjukhus i Lindesberg eller Karlskoga eller universitetssjukhuset i Örebro. Det prestigelösa samarbetsklimatet leder till 100% fokus på patienten och dess välbefinnande.

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
Tel: 019-602 10 00
www.regionorebrolan.se

Region Örebro län logotype