24 praktiska exempel på vård på distans

Publicerad 13 november 2019
Text: Annika Wihlborg

Niclas Forsling, projektledare på Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman.
Niclas Forsling, projektledare på Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman.
Glesbygdsmedicinskt Centrum har i september publicerat en rapport ”Vård och omsorg på distans – 24 praktiska exempel från Norden”. Rapporten lyfter fram 24 beprövade digitala lösningar för vård och omsorg från de nordiska länderna.

Samtliga lösningar är beprövade och tillgängliga för medborgare i regioner och kommuner. En gemensam faktor är att de ökar förutsättningarna för självmonitorering och egenvård. De tjugofyra praktiska exemplen som lyfts fram i studien har delats in i fyra kategorier: fjärrbehandling, fjärrmonitorering, fjärrmöten samt nya digitala tjänster för vård och omsorg.

Mer nordiskt erfarenhetsutbyte
– Vård och omsorg på distans är aktuellt i samtliga nordiska länder. Vi delar många gemensamma utmaningar på området, bland annat glesbygdsområden, som finns i samtliga nordiska länder. De lösningar vi lyfter fram är till stor del olika varianter på ett fåtal återkommande teman. De sjukvårdsorganisationer som tillämpar en kombination av de distanslösningar vi presenterar i rapporten har goda förutsättningar för att kunna bedriva god och nära vård, säger Niclas Fors­ling, projektledare på Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman.
– Med det här projektet vill vi dels illustrera att tekniken redan finns här, och dels lyfta fram goda exempel från samtliga nordiska länder. På det här området kan vi definitivt samverka mer över landsgränserna, säger Niclas Forsling.

Obemannade hälsorum
Han framhäver de obemannade hälsorum som Region Västerbotten erbjuder på orter där det är mer än fem mil till närmaste hälsocentral som ett bra distansvårdsexempel.

I hälsorummen kan patienten själv mäta blodtryck och andra hälsoparametrar

– I hälsorummen kan patienten själv mäta exempelvis sitt blodtryck och andra viktiga hälsoparametrar. Hälsorummen ökar tillgängligheten till sjukvården, minskar patienters restid och ger dem utökade möjligheter att själva övervaka sin hälsostatus, säger Niclas Forsling.

Framgångsrikt danskt projekt
Ytterligare ett bra exempel på framgångsrik digital vård är en Telekitlösning kopplad till KOL som används i många danska kommuner. Satsningen gör det möjligt för patienter att själva mäta exempelvis sin syreupptagningsförmåga i det egna hemmet. Det ger patienten en känsla av att vården kommer närmare.
– I Danmark planerar man att genomföra fler liknande satsningar även för patienter med andra kroniska sjukdomar. Satsningen har sitt ursprung i ett lokalt initiativ som har lett till att en ny nationell infrastruktur byggs för hantering av kroniker genom en gemensam plattform som ska samla mätdata och integrera instrument för olika kronikergrupper, säger Niclas Forsling.

Strukturerad implementering
Han lyfter även fram Norges nationella välfärdsteknologiska program (NVP) som en sofistikerad strategi för strukturerat införande av vård- och omsorgslösningar. I programmet har man lyckats samla merparten av landets cirka 420 kommuner. Över tvåhundra projekt genomförs parallellt runtom i landet, på alla nivåer, från pilotprojekt till implementering, och drivs av norska myndigheter i samverkan.

Fjärrbehandling
Virtuella hälsorum – snabbare diagnos och behandling (Sverige, Danmark)
Lifeline en livlina i nöd när avstånden är för stora (Island)
AGNES – läkarmottagningen med telemedicin (Island)
Trappa – en logopedklinik online (Island)
Telemedicin hjälper människor hantera sin KOL hemma (Danmark)
Internetpsykiatri bra hjälp för ångest och depression (Danmark)
Skype kan hjälpa vid ångest och depression (Norge)
Surfplatta med videokommunikation hjälper njursjuka att göra dialys hemma (Norge)
Njursjuka i Akureyri slipper resor på 40 mil till huvudstaden för att få dialys (Island)
Cancerpatienter får ökad livskvalitet med hjälp av mobil eller dator (Finland)
Fjärrmonitorering
App i smarta telefonen övervakar hälsa hos kroniskt sjuka (Sverige)
Digital nattillsyn med kamera bjuder på ostörd sömn (Sverige)
GPS och virtuella staket vanlig positioneringsteknik (Norge, Sverige)
Gravida kvinnor med komplikationer kan göra egna mätningar hemma (Danmark)
Läkemedelsrobotar i Umeå ger ökad livskvalitet (Norge, Sverige)
Sensorteknik på väg att införas i hela Norge
Digitalt trygghetssystem för att människor ska kunna bo kvar hemma (Finland)
Fjärrmöten
Glesbygdsinvånare träffar doktorn via smart videoteknik (Sverige)
Pipaluk – en telemedicinsk lösning som hjälper grönlänningar
App minskar oron inom social omsorg (Finland)
E-tjänst för hälsovård och omsorg öppen dygnet runt (Finland)
Nya digitala tjänster för vård och omsorg
E-hälsotjänster tillgängliga för alla och alltid (Island)
Svarstjänst hjälper kommuner att agera på information (Norge)
Valfrihet med måltidsautomat i hemmet (Finland)