Karolinska varslar läkare

Publicerad 13 november 2019
Text: Redaktionen

Foto: Hans Christiansson / Shutterstock.com
Foto: Hans Christiansson / Shutterstock.com
Karolinska Universitetssjukhuset varslar på 250 läkare och 350 undersköterskor för att justera sin organisation för sitt förändrade uppdrag för att bedriva högspecialiserad vård.

– Varslet är nödvändigt och en logisk följd av vårt nya, smalare uppdrag att ge högspecialiserad och specialiserad vård. Vi har tidigare inte anpassat kostymen utan haft en bemanning för vårt gamla, bredare uppdrag. Nu minskar vi antalet tjänster men inte med fler än att vi kan fortsätta ge vård av hög kvalitet till våra patienter, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.
– Vi fick i samband med inflyttningen i den nya byggnaden i Solna ett nytt uppdrag att svara för Stockholmsregionens högspecialiserade och specialiserade sjukvård. Sedan dess har vård till ett värde av 950 miljoner kronor flyttats från oss till andra vårdgivare. Samtidigt har personalstyrkan ökat. Det har lett till ett betydande ekonomiskt underskott, säger Björn Zoëga.