Läkare i invärtes medicin till Funktion Akut Huddinge

Publicerad 13 november 2019

Karolinska_DR_Bild1_edit

Vill du arbeta som specialistkompetent internmedicinare inom vår verksamhet eller har du annan angränsande specialitet?
Vill du vara del av en arbetsplats där vår funktion ansvarar för akutmottagningen och akutvårdsavdelningarna AVA/ KAVA/ MAVA och intermediärvårdsavdelningen MIMA?

Du kommer att arbeta som specialistkompetent läkare/ biträdande överläkare/ överläkare på akutmottagning och akutvårdsavdelning utifrån område inom vilket du innehar specialistkompetens.

Inom Funktion Akut bedrivs forskning och utbildning inom akutsjukvård och internmedicin. Det finns därför stora möjligheter att förena kliniskt arbete med egen forskning i anslutning till dessa tjänster.
Vi förväntar oss att du utöver detta även är delaktig i utformandet av internutbildningar och tar ansvar för handledning av ST-läkare.

Klicka här för att läsa mer och ansök

Kontakt