Musik i vården

Publicerad 13 november 2019

Foto: Lovisa Fey
Foto: Lovisa Fey
Ulrika Gudmundsson Schönberger, producent och utvecklingsansvarig för Musik i vården vid Musik i Syd.
Ulrika Gudmundsson Schönberger, producent och utvecklingsansvarig för Musik i vården vid Musik i Syd.
Musik i vården drivs av Musik i Syd, som söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till våra offentliga konserter. Inom vården läggs stor vikt vid kommunikationen mellan artister och publik.

– Det är dags att vi når fler vårdformer, hittills har vi verkat inom demensvård, palliation, omsorg och sluten psykiatrisk vård. Musik i vården skulle kunna hjälpa till att hela och läka inom de flesta områden inom vården, både med musikmöten, musikterapi och personalutbildningar, allt för att få in musiken i vårdvardagen, säger Ulrika Gudmundsson Schönberger, producent och utvecklingsansvarig för Musik i vården vid Musik i Syd.
Snart släpps en forskningsrapport gjord på uppdrag från Betaniastiftelsen med forskare från Göteborgs universitet, där Musik i vården tillsammans med Göteborgs symfoniker agerat musikalisk verkstad i ett spännande projekt kallat Digitala musikmöten.