fbpx
Jobb
Jobba på Karolinska

Specialistläkare till Tema Akut och Reparativ Medicin

Publicerad 12 maj 2020

Arbeta som akutläkare, internmedicinare eller specialist inom angränsande medicinsk specialitet!

Vår verksamhet är siteövergripande Huddinge/ Solna och innefattar enheterna MAVA,AVA, MIMA och akutmottagningen i Huddinge och AVA, IMA och intensivakuten i Solna.

Inom Medicinsk Enhet akut bedrivs forskning och utbildning inom internmedicin och akutsjukvård. Det finns därför stora möjligheter att förena kliniskt arbete med egen forskning i anslutning till dessa tjänster med syftet att förbättra för våra patienter.

Du kommer att arbeta som specialistkompetent läkare / biträdande överläkare / överläkare på akutmottagning och akutvårdsavdelning utifrån område inom vilket du innehar specialistkompetens. Vi förväntar oss att du utöver detta även är delaktig i utformandet av internutbildningar och tar ansvar för handledning av ST-läkare.

Klicka här för mer information och ansök

För närmare information kontakta:

Sektionschef internmedicin
Sara Lei
sara.lei@sll.se
Tel: 08-585 839 10

Sektionschef akutsjukvård
Malin Mörner
malin.morner@sll.se
Tel: 08-585 831 33