Jobb
Jobba på Karolinska

Specialistläkare till Tema Akut och Reparativ Medicin

Publicerad 12 maj 2020

Arbeta som akutläkare, internmedicinare eller specialist inom angränsande medicinsk specialitet!

Vår verksamhet är siteövergripande Huddinge/ Solna och innefattar enheterna MAVA,AVA, MIMA och akutmottagningen i Huddinge och AVA, IMA och intensivakuten i Solna.

Inom Medicinsk Enhet akut bedrivs forskning och utbildning inom internmedicin och akutsjukvård. Det finns därför stora möjligheter att förena kliniskt arbete med egen forskning i anslutning till dessa tjänster med syftet att förbättra för våra patienter.

Du kommer att arbeta som specialistkompetent läkare / biträdande överläkare / överläkare på akutmottagning och akutvårdsavdelning utifrån område inom vilket du innehar specialistkompetens. Vi förväntar oss att du utöver detta även är delaktig i utformandet av internutbildningar och tar ansvar för handledning av ST-läkare.

Klicka här för mer information och ansök

För närmare information kontakta:

Sektionschef internmedicin
Sara Lei
sara.lei@sll.se
Tel: 08-585 839 10

Sektionschef akutsjukvård
Malin Mörner
malin.morner@sll.se
Tel: 08-585 831 33