Presentation
Evimeria

Evimeria bidrar till smidiga vårdflöden

Publicerad 24 november 2020
Dennis Höjer, vd på Evimeria.
Dennis Höjer, vd på Evimeria.

Evimeria är ett snabbväxande IT-bolag som erbjuder moderna digitala system för hälso- och sjukvården. Med journalsystemet Webdoc och kommunikationsplattformen Vårdrummet erbjuder Evimeria moderna och effektiva systemstöd för vårdaktörer som värdesätter effektiva och smidiga flöden som ger mer tid till kärnverksamheten.

Evimeria har utvecklat Webdoc, ett webbaserat journalsystem med ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt som i dagsläget används av cirka 500 kliniker runtom i Sverige. Webdoc vidareutvecklas kontinuerligt i nära samverkan med referensgrupper från hälso- och sjukvården. Många av Evimerias medarbetare har dessutom en bakgrund i hälso- och sjukvården, vilket bidrar till en god förståelse för kundernas förutsättningar och behov. Webdoc började utvecklas på Carlanderska sjukhuset i Göteborg 2005 och har sedan dess vidareutvecklats kontinuerligt med ny och förbättrad funktionalitet.

Ökar patientens delaktighet
2018 lanserade Evimeria Vårdrummet, en plattform för vårdgivare som vill kommunicera med sina patienter digitalt på ett tryggt sätt, via video, meddelanden och andra kanaler. Via Vårdrummet kan patienten själv boka vårdtider online och fylla i hälsodeklarationer, vilket bidrar till tillgänglighet och delaktighet. Vårdrummet är kopplat till Webdoc journalsystem.
– Vårdrummet lanserades som ett svar på att allt fler patienter efterlyser ökad delaktighet i vårdprocessen. Vår ambition är att våra plattformar ska underlätta och effektivisera vårdgivares digitalisering. Genom att använda våra lösningar effektiviserar vårdgivare sin administration, spar tid och ökar patientens möjlighet till inkludering, säger Dennis Höjer, vd på Evimeria.

Öppna gränssnitt
Evimerias målgrupp är främst specialistvård, primärvård, företagshälsa och paramedicin inom öppenvården i hela Sverige.
– Idag är det inte ovanligt att vårdgivare arbetar med ett tiotal olika ITsystem. Många av dessa system kan integreras via Webdoc, vilket ger en betydligt mer användarvänlig och lätthanterlig IT-miljö. Vi är övertygade om att många olika system och leverantörer krävs för att stötta hälso- och sjukvårdens digitaliseringsprocess. Alla våra system baseras därför på öppna gränssnitt som enkelt kan konfigureras med andra lösningar, säger Dennis Höjer.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra system. Läs mer om…

Webdoc
Vårdrummet
Integrationer

Evimeria

Evimeria erbjuder digitala tjänster till nordiska hälso- och sjukvårdsföretag, främst inom öppenvårdens specialistvård, primärvård, företagshälsovård och paramedicin. Företaget startade 2005 kring det webbaserade journalsystemet Webdoc. Evimeria har huvudkontor i Göteborg och ägs av Carasent ASA, ett investmentföretag med fokus på företag som utvecklar digitala hälsotjänster. Carasent ASA är börsnoterat på Oslo Börs.

Kontakt:
info@evimeria.se

www.evimeria.se