Presentation
Digital vård

Läkarens roll som kravställare och innovatör

Publicerad 24 november 2020

Pandemin har stressat fram digitala vårdmöten i regionernas regi. De snabba lösningarna är ofta enkla videomöten och risken är hög att man stannar där och tycker att man nu har digitaliserat färdigt.

Här har läkaren en viktig roll som kravställare och problemlösare.

Min Doktor jobbar datadrivet och tjänstens utveckling sker kontinuerligt i samarbete med behandlarna. Vi samlar in strukturerad data om patienten i text och bild och kommunicerar asynkront i chatt. Beslutsstöd riktlinjer och varningssystem finns integrerade i tjänsten. Triage till rätt vårdnivå är automatiserat och återbesök sker hos samma läkare.

”Använd det momentum som pandemin bidragit med, och se till att utvecklingen inte stannar av.”

Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor

– Lösningarna ska spara resurser men också ständigt bidra till nya insikter och förbättringar. Det finns många delar av vårdprocessen som går att automatisera och mängder av data att lära av, och du som läkare kan kräva förutsättningar för att utvecklingen ska kunna gå i rätt riktning, menar Henrik.

mindoktor_bild

Välkommen till vår session på It i vården-dagen den 1 december kl 12.10–12.35 då vi presenterar delar av Region Sörmlands samlade data om digitala vårdgivare.

mindoktor.se

Vill du jobba hos oss? Klicka här för att se våra lediga tjänster