Jobb
Jobba på SBU

SBU söker projektledare med klinisk erfarenhet

Publicerad 24 november 2020

Som projektledare på SBU leder du arbetet med att sammanställa och utvärdera forskning om behandling, diagnostik och organisation i hälso- och sjukvård och social omsorg. Målet är bättre beslutsunderlag för kliniker och beslutsfattare.

Du förväntas att självständigt ta ansvar för att leda, organisera, prioritera, planera och genomföra flera parallella projekt. I arbetet ingår att rekrytera och samarbeta med externa sakkunniga och andra intressenter som till exempel patientrepresentanter. Några exempel på inslag i projektprocessen är att granska vetenskaplig litteratur, författa och sammanställa manus samt bistå vid kommunikation av resultaten. Arbetet kan också innebära samarbete med andra myndigheter, remissutlåtande, metodutveckling och utbildning.

Kvalifikationer
  • Forskarutbildning inom för SBU relevant område till exempel inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete.
  • Erfarenhet av projektledning och arbetsledning, dock krävs ingen erfarenhet av formellt personal- och budgetansvar.
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Som person har du lätt för att kommunicera och knyta kontakter, är noggrann, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är även strukturerad och har god analytisk samt stilistisk förmåga. Du har även en god pedagogisk förmåga, ett gott omdöme och personlig integritet.

Det är meriterande om du:
  • Är läkare med specialistutbildning
  • Har annan yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet från vårdyrke, psykologi eller socialt arbete.
  • Har erfarenhet av arbete med systematiska översikter.
  • Har goda kunskaper inom statistik.
  • Har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.

Klicka här för att läsa mer och ansök

SBU

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder.