Presentation
Nuance

Snabbare och säkrare dokumentation med AI-baserad talteknik

Publicerad 24 november 2020
Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager på Nuance.
Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager på Nuance.

Högre effektivitet och mer tid till det viktiga patientarbetet. Med Dragon Medical taligenkänning från Nuance kan läkare och annan sjukvårdspersonal skapa patientdokumentation flera gånger snabbare och med högre kvalitet.

Snart sagt alla delar av samhället genomgår nu en snabb digitalisering. Sjukvården är inget undantag, men verksamhetens komplexitet och höga krav på patientsäkerhet och integritetsskydd har bromsat utvecklingen och svensk sjukvård ligger idag inom vissa områden efter andra länder. Men även här kommer nu nya, högteknologiska lösningar på bred front.

Effektivare och säkrare
Ett viktigt teknikskifte sker inom journalföring. Nuance har utvecklat en ledande AI-baserad plattform för taligenkänning som heter Dragon Medical. Talteknologin erbjuder ett mer effektivt sätt att arbeta med patientdokumentation, jämfört med dagens sätt, där all data skrivs in vid tangentbordet. Läkare, eller annan sjukvårdspersonal, talar helt enkelt in anteckningarna i en mikrofon och AI-teknologin omvandlar talet till korrekt skriftlig dokumentation direkt in i journalen.
– En stor fördel som detta innebär är att patienten direkt får tillgång och kan läsa sin journal på 1177 Vårdguiden, säger Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager.
– Idag kan det ta dagar och till och med veckor innan journalen är tillgänglig för patienten. Även mellan vårdenheter blir information tillgänglig direkt, allt blir mer patientsäkert och effektivt helt enkelt, tillägger Torbjörn.

Väl beprövat
Nuance intelligenta taligenkänningslösningar införs nu både som pilotprojekt och permanent lösning inom 10 av Sveriges regioner, och fler regioner och kommuner såväl som privata vårdgivare är intresserade av att påbörja sin förändringsresa. Undersökningar visar att hela 90 procent av klinikerna anser att AI-baserad taligenkänning bidrar till högre kvalitet på den kliniska dokumentationen. Samtidigt upplever medarbetarna minskad stress. Teknologin är väl beprövad i andra delar av världen och kräver ingen integration med befintliga och nya journalsystem.
– Hälso- och sjukvården befinner sig på en spännande förändringsresa! Beteenden, processer och rutiner anpassas till ny teknologi och det är oerhört spännande. I slutändan handlar teknologin om människor, och om att förbättra för såväl patienter som medarbetare i vården, avrundar Torbjörn Hurtig.

Nuance

Nuance erbjuder säkra, AI-baserade taligenkänningslösningar för klinisk dokumentation. Dragon Medical samlar effektivt patientens historia direkt in i journalsystemet och möjliggör navigering av IT-systemen. Teknologin ökar produktiviteten och sänker kostnaderna. Vi är ett kunnigt, lokalt team och berättar gärna hur vi kan skapa ett nära samarbete för en lyckad implementation och utbyggnad av taligenkänning. Dragon Medical är första steget på resan mot att kunna nyttja den spännande Ambient Intelligence (Dragon Ambient eXperience – DAX ) som Nuance utvecklar.

Läs mer om Dragon Medical. Klicka här.
Läs mer om Dragon Ambient eXperience. Klicka här.

www.nuance.se