Annons
TietoEVRY

Digital sjukvård – Med fokus på individen

Publicerad 4 maj 2021

Smart digitalisering gör det lättare för medborgaren att själva vara delaktiga och bli en resurs i processerna kring den egna hälsan.

Med hjälp av modern teknik kan verksamheten förenklas. Tjänster som stödjer både personalen och medborgaren med digitala lösningar som ger en smidig övergång mellan olika system som möjliggör – En enklare vardag.

Klicka här för att läsa mer om IT-lösningar för hälso- och sjukvård

TietoEVRY

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder.