Annons
Framtidens Specialistläkare

Nu möts vi igen – Framtidens Specialistläkare september 2021

Publicerad 4 maj 2021

Utbildning och fortbildning med kommunikation i fokus. Välkommen till kongressen i Malmö den 8-10 september 2021, fysiskt eller digitalt.

Framtidens Specialistläkare riktar sig till BT-läkare, blivande ST-läkare, ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, ST-chefer, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Man kan delta både fysiskt och digitalt.

Kongressens dagar skapar en nationell arena för diskussion av ST-frågor, handledning, utbildning och aktuella ämnen för framtidens sjukvård.

Klicka här för att läsa mer om kongressen den 8-10 september

Framtidens Specialistläkare

Ett av kongressens viktigaste syften är att kunna erbjuda utbildning till alla Sveriges läkare, oavsett specialitet. Programmet utformas därför i linje med de specialitetsövergripande ST-målen, såväl för utbildning enligt 2008 som 2015 års ST samt BT 2021, som finns i Socialstyrelsens målbeskrivningar. Detta uppnås genom ett urval av föreläsningar, interaktiva moment och kurser. Alla kan välkomnas till en arena med en riktigt bra lärmiljö i fokus!