Presentation
WeMind

Här finns tid att göra skillnad på riktigt

Publicerad 16 november 2021
Foto: Gonzalo Irigoyen
Eric Olsson, vuxenpsykiater på WeMind. Foto: Gonzalo Irigoyen
Eric Olsson, vuxenpsykiater på WeMind. Foto: Gonzalo Irigoyen

WeMind är Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Verksamheten har ett uttalat fokus på systematiskt kvalitetsarbete och standardiserade vårdprocesser vilket också var anledningen till att Eric Olsson, vuxenpsykiater, började arbeta på WeMind i Haninge i april 2021.

– Jag hade varit länge på min dåvarande arbetsplats, blev intresserad av något nytt och tilltalades av hur WeMind jobbar. Verksamheten är fokuserad på utvärdering av vården vilket är intressant för alla läkare som någon gång funderat över vilken skillnad man gör med sina insatser, något som är speciellt svårt att veta inom psykiatrin.
I grunden handlar WeMinds kvalitetssystem om en strävan efter ständig förbättring av verksamheten.
– Vi arbetar med standardiserade vårdprocesser för olika diagnoser vilket förenklar det praktiska arbetet på mottagningen. Självfallet finns det både för- och nackdelar, vi människor är inte stöpta i diagnoser och många passar inte in i ett standardiserat system. Jag tycker ändå att fördelarna överväger nackdelarna. Vi har ett väl fungerande system för avvikelser där vi kontinuerligt samlar in data och utvärderar vården i syfte att hela tiden förbättra våra processer.

Jobba som läkare med oss på WeMind. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Hittat rätt
Efter drygt ett halvt år i verksamheten konstaterar Eric Olsson att jobbet på WeMind motsvarat hans förväntningar med råge.
– Det är en professionell organisation som ligger långt fram både administrativt och tekniskt vilket underlättar mitt jobb som läkare och medicinskt ledningsansvarig på mottagningen. Jag får helt enkelt mer tid till patientnära arbete där jag kan göra en skillnad.
Andra fördelar på WeMind är trevlig arbetsmiljö, kompetenta kollegor och sociala aktiviteter.
– Jag upplever att ledningen är mån om att alla ska trivas på arbetsplatsen. De är flexibla vad gäller olika lösningar beroende på vad som är viktigt i den anställdes liv. Ett annat bra initiativ är att vi har gemensam frukost varje dag. Det kan låta som en petitess men frukosten är en av många trivselfaktorer på WeMind som gör att man vaknar på morgonen och känner att det ska bli kul att gå till jobbet och träffa sina kollegor och patienter.

WeMind

WeMind är verksamma inom psykiatrin i Sverige och består av 17 mottagningar i 4 regioner, totalt cirka 500 medarbetare. Vi är en koncern med verksamheter inom öppenvårdspsykiatri och HVB som även bedriver digital psykiatri i samarbete med Min Doktor. Vi har över 20000 patienter under behandling årligen. Vår ambition är att skapa de mest attraktiva vårdmiljöerna för anställda och patienter och att leverera bättre vårdresultat och vårdupplevelse än någon annan.

www.wemind.se