Våld i nära relation

Fyller en viktig funktion för våldsutsatta

Publicerad 11 maj 2022
Text: Annika Wihlborg
Johanna Simmons, ST-läkare, forskare och föreläsare.

Läkare vars patienter utsätts för våld i en nära relation behöver inte kunna presentera en färdig lösning på situationen. Studier visar i stället att det viktigaste för dessa patienter är att bli trodda, lyssnade på och att få ett empatiskt bemötande.

Genom att synliggöra problematiken, behandla associerad ohälsa och förmedla kontakt till stödorganisationer för våldsutsatta kan läkare göra en viktig insats för denna grupp.
– Läkare bör visa förståelse för att dessa patienter befinner sig i en komplex situation där det inte finns några enkla lösningar. Man bör till exempel undvika att skuldbelägga genom att fråga varför patienten inte bara lämnar sin partner. Patienter förväntar sig ett empatiskt och tryggt bemötande av läkare som hjälper dem att orientera sig kring samhällets stödfunktioner för våldsutsatta och upptäcka vilka handlingsalternativ de har, säger Johanna Simmons, ST-läkare i geriatrik, forskare och föreläsare inom våld i nära relationer på läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

”Somliga läkare anser inte att våld i nära relation ingår i deras uppdrag.”

Del av läkarens yrkesutövning
Hon har varit med och utformat Region Östergötlands vårdprocessprogram som ska göra det lättare för läkare att ställa frågor om våld i nära relationer.
– Vi har strävat efter att konkretisera så mycket som möjligt med checklistor och flödesscheman som hjälper läkare och annan vårdpersonal att känna sig trygga när de ställer frågor om våld i nära relationer till sina patienter. Vi har bland annat lagt in kontaktuppgifter till organisationer som på olika sätt arbetar med att stödja våldsutsatta individer. Målet är att programmet ska ge vägledning i hur man kan ställa frågor, och framför allt hur man kan hantera svaret. Somliga läkare anser inte att våld i nära relation ingår i deras uppdrag, men faktum är att det bör finnas med som en självklar del av läkarens yrkesutövning – inte minst med tanke på att våld ofta är en bakomliggande, men dold orsak till ohälsa.

Identifiera relationsnära våld
Hon betonar vikten av att förbättra dia­logen mellan läkare och patient om våld i nära relation.
– Ett stort antal människor strömmar igenom sjukvårdssystemet, vilket ger oss läkare och annan vårdpersonal en unik möjlighet att identifiera och samtala med våra patienter kring våld i nära relationer. En vanlig konsekvens av den här sortens våld är att individen isoleras från sitt sociala sammanhang och sitt nätverk. En vårdkontakt kan förutom behandling för associerad ohälsa även ge den utsatta personen möjlighet att bryta isoleringen och hitta stöd för att hantera sin situation, säger Johanna Simmons.