Läkarförbundet

Kraftsamling krävs för att förbättra sjukvården

Publicerad 11 maj 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Stina Stjernkvist / TT Nyhetsbyrån
Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges Läkarförbund. Foto: Stina Stjernkvist / TT Nyhetsbyrån

Läkaryrket är i grund och botten ett fantastiskt yrke, men på senare år har läkare inte haft rätt förutsättningar att utöva yrket på ett hållbart och säkert sätt. Rimlig arbetsbelastning, förbättrad styrning, fast läkare och listningstak i primärvård­en samt fler vårdplatser är några av Läkarförbundets viktigaste frågor inför höstens val.

– Situationen för sjukvården och dess medarbetare är fortfarande ansträngd. Vi har gått igenom en tuff period under pandemin och antalet svenskar som väntar på vård har ökat kraftigt. Läkare och övrig vårdpersonal har de senaste åren arbetat hårdare än någonsin och behovet av vila och återhämtning är stort. Likaså behovet av fortbildning, som på många håll fått stå tillbaka under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges Läkarförbund.

Öka den statliga styrningen
Styrningen av hälso- och sjukvården är en fråga som på senare år hamnat alltmer i fokus. 41 procent av läkarna i Framtidens Karriär – Läkares undersökning anser att styrningen av hälso- och sjukvården har försämrats sedan förra valet 2018.
– Undersökningsresultatet bekräftar att det nuvarande systemets svagheter med många små regioner och en svag statlig styrning har blivit tydligare än någonsin under pandemiåren. Det nuvarande styrsystemet är olämpligt för att utveckla hälso- och sjukvården. Vi anser att den statliga styrningen bör öka på områden där regionerna brister. Staten behöver ta ett större ansvar för vårdköer, läkares fortbildning, samordning och dimensionering av läkares utbildningsplatser samt beredskapslager och läkemedelsförsörjning, säger Sofia Rydgren Stale.

”Läkare har de senaste åren arbetat hårdare än någonsin och behovet av vila och återhämtning är stort.”

Lägst antal vårdplatser i EU
Tillgången till vårdplatser är en av Läkarförbundets fokusfrågor under 2022. Sett till befolkningsstorlek har Sverige lägst antal vårdplatser i hela EU. Sofia Rydgren Stale efterlyser en vårdplats­dimensionering som utgår från befolkningens faktiska behov samt de lokala förutsättningarna i olika delar av landet.
– Här krävs ett nationellt helhetsgrepp där vi kan låta oss inspireras av Danmark, där man med framgång har ett större nationellt ansvar för dimensionering och fördelning av vårdplatser, säger hon.

Fast läkarkontakt
Ytterligare en central fråga för Läkarförbundet är samtliga invånares rätt till en fast namngiven läkarkontakt.
– För att det ska kunna bli verklighet krävs investeringar som gör primärvården till en långsiktigt attraktiv arbetsgivare för fler läkare. Såväl läkare som patient vinner på att införa ett listningstak, det förbättrar arbetsmiljön och ger läkare rätt förutsättningar att fullt ut ta ansvar för samtliga patienter på sin lista. Ett föredöme i det här sammanhanget är Region Sörmland, som infört ett listningstak i primärvården. Det har bland annat lett till att fler läkare sökt sig dit eftersom det förbättrar deras möjlighet att göra ett bra jobb, säger Sofia Rydgren Stale.

Kräver kriskommission
55 procent av läkarna anser att arbetsmiljön i sjukvården just nu är ganska dålig eller dålig. 72 procent anser att det behövs en kriskommission för hälso- och sjukvårdens arbetsmiljö. Undersökningsresultatet går i linje med Sofia Rydgrens Stales uppfattning.
– På senare tid har antalet allvarliga arbetsmiljöanmälningar i hälso- och sjukvården ökat, vilket indikerar en kraftigt försämrad arbetsmiljö. Läget har länge varit ansträngt i stora delar av sjukvården. Det är också bakgrunden till att vi tillsammans med andra förbund kräver en kriskommission för arbetsmiljön i hälso- och sjukvården. Med kravet på en kriskommission vill vi få regeringen att placera arbetsmiljöfrågan i vården högre upp på agendan. Det är ett sätt för oss att gemensamt sätta ned foten och markera att vi måste få ett slut på försämringen av arbetsmiljön som präglat de senaste åren, avslutar Sofia Rydgren Stale.

Vad anser du om arbetsmiljön inom sjukvården just nu? Den är…

Hur ser du på styrningen av hälso- och sjukvården sedan förra valet 2018? Den har blivit…

Behövs det en kriskommission för arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 22–27 april 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.