Åtgärder för vården

Kräver kraftfulla och långsiktiga satsningar

Publicerad 23 november 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS
Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS

Hälso- och sjukvården är hårt ansträngd. Det är därför angeläget med långsiktiga och stabila lösningar som åtgärdar sjukvårdens grundproblem. Svenska Läkaresällskapet har identifierat fem kärnområden där man kräver åtgärder som lägger grunden för en långsiktigt hållbar och stabil svensk sjukvård.

– Primärvården är underdimensionerad och sjukvården präglas av vårdplatsbrist, personalbrist och en förvärrad vård- och kompetensutvecklingsskuld i kölvattnet av pandemin. säger Tobias Alfvén, barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, docent i global hälsa på Karolinska Institutet och ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Primärvården ska utgöra basen
– Primärvården ska utgöra basen i hälso- och sjukvården, så det är dags att gå från ord till handling genom att stärka den. Primärvården behöver ges rätt förutsättningar för att kunna tillämpa den nära vårdens grundprinciper. Ambitionen om en fast läkarkontakt bör realiseras, en avgränsad lista införas och bristen på allmänmedicinska specialister åtgärdas. Allmänmedicinska specialister bör erbjudas ett rimligt och avgränsat uppdrag som gör det attraktivt att arbeta i primärvården, säger Tobias Alfvén.

”Vårdgivarna måste på allvar ta tag i den fortbildningsskuld som finns kvar efter pandemin.”

Investera i vårdens medarbetare
Vårdplatsbristen är ytterligare en fokusfråga för SLS. Tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens på rätt plats är, enligt Tobias Alfvén, en nyckelfaktor för att lösa vårdplatsbristen.
– Regionerna bör investera i vårdens medarbetare och stoppa sparkraven. Vi ser även ett stort behov av investeringar i fortbildning och forskning. Vårdgivarna måste på allvar ta tag i den fortbildningsskuld som finns kvar efter pandemin. Läkare som inte är uppdaterade på de senaste forskningsrönen riskerar att leverera gårdagens sjukvård vilket kan riskera patientsäkerheten. Man bör även ge fler läkare möjlighet att kombinera klinik med forskning, säger Tobias Alfvén.

Låt professionen fatta beslut
SLS är kritiska till detaljstyrning som ofta medför ökad administration, och anser att sjukvården bör minska detaljstyrningen och i stället införa tillitsbaserad styrning.
– Politiker och beslutsfattare bör nöja sig med att ange ramar för verksamheten och överlämna besluten kring vårdens innehåll till professionen, som tillsammans med teamet och patienten har kompetens att fatta rätt beslut. Under pandemin var det tydligt att sjukvårdens medarbetare kan åstadkomma en effektiv vård utan detaljstyrning. Det arvet bör vi förvalta på ett bra sätt, säger Tobias Alfvén.
SLS vill även se fler insatser som säkerställer hälso- och sjukvårdslagens grundläggande princip om vård efter behov, som i dagsläget är hotad.
– Vårdgarantier, kömiljarder, standardiserade vårdförlopp och nätläkarverksamheter med fokus på patienter med okomplicerade vårdbehov riskerar att tränga undan de svårast sjuka med komplexa vårdbehov. Risken är reell och måste tas på allvar, säger Tobias Alfvén.

Svenska Läkaresällskapets kräver åtgärder om

1. Stärkt primärvård.
2. Åtgärda vårdplatsbristen.
3. Satsa på fortbildning och forskning.
4. Säkerställ vård efter behov.
5. Minska detaljstyrningen och inför tillitsbaserad styrning.