Annons
Webbaserad distanskurs

Magisterutbildning på distans i demensvård hösten 2023

Publicerad 23 november 2022

Webbaserad distansutbildning på halvfart (60 hp) för läkare som önskar fördjupa sina kunskaper om demenssjukdomar.

Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen. Du kan till exempel vara kliniskt ansvarig läkare för patienter med demensproblematik, primärvårdsläkare, geriatriker, psykiatriker eller neurolog.

Vi vänder oss till dig som vill:

  • Utveckla din kompetens kring hjärnan och demens
  • Hantera ditt arbete med större djup och trygghet
  • Ha kunskap att möta patientens behov i tid
  • Bättre förstå samhällsaspekter kring demens
  • Öka patientens trygghet och arbeta patientsäkert

Studierna bedrivs på distans på halvfart under 2 år med start den 21 september 2023. Sista anmälningsdag är 15 juni 2023.

Klicka här för att läsa mer och ansök

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.