Individanpassad TMS

Radiologisk undersökning kan avgöra behandling

Publicerad 9 maj 2023
Text: Adrianna Pavlica
Viktor Fabri, en av förra årets Cullberg-stipendiater.

En individanpassad TMS (transkraniell magnetstimulering) kan vara framtiden för deprimerade patienter. Viktor Fabri, en av förra årets Cullberg-stipendiater, åkte till USA för att lära sig mer om de banbrytande studierna vid Stanford University.

ST-läkaren i psykiatri vid Helsingborgs lasarett Viktor Fabri forskar med en grupp vid Lunds universitet kring magnetstimulering. Studierna där har delvis inspirerats av arbete vid Stanford University i USA, där nya protokoll tagits fram. Efter att ha tilldelats Cullberg-stipendiet förra året kunde Viktor Fabri åka till USA för att under tre veckor lära sig mer om det arbete som pågår.
– Nyligen kom studier från Stanford där de använde sig av nya protokoll för TMS. De accelererade behandlingen. Traditionellt kör man 20 dagar, en behandling per dag. De gick över till tio behandlingar per dag i fem dagar. Dessutom använde de sig av en individuell behandlingspunkt genom att titta på förändringar i hjärnaktivitet med MR, säger Viktor Fabri.

”Jag hoppas att man kommer att kunna skräddarsy behandlingar på det sättet.”

Paradigmskifte inom psykiatrin
Han är nyfiken på om man med hjälp av MR kan hitta subgrupper av deprimerade, som svarar på olika behandling.
– Det skulle vara ett paradigmskifte inom psykiatrin, att med hjälp av en radiologisk undersökning avgöra hur man ska behandla patienten. Det gör man ju i flertalet andra specialiteter. Jag hoppas att man kommer att kunna skräddarsy behandlingar på det sättet inom det närmaste decenniet, säger Viktor Fabri.
Det nya protokollet kallas för Stanford Neuromodulation Therapy (SNT) och liknande protokoll finns redan kommersiellt tillgängliga i USA.
– Det finns kliniker som erbjuder accelererade protokoll, och man jobbar för att det ska täckas av sjukvårdsförsäkringar. I nuläget kostar behandlingen ungefär 20 000 dollar. De som är med i själva studierna behöver inte betala något.

Bevisat att det fungerar
Men än är det en bit kvar innan tekniken kan komma till Sverige: SNT-protkollet är upphovsrättskyddat, dessutom behövs mer forskning.
– Det är ju svår att placebokontrollera den här typen av studier. Det finns också viss problematik i att de har ett snävt urval av patienter; de har alla en tydlig depression utan någon annan diagnos, de ska ha ett ”ordnat” liv och många har sökt själva och flugits in. Jag har i nuläget svårt att bedöma hur det kan översättas till en patientpopulation på en psykiatrimottagning. Så det är en bit kvar, men det är ändå bevisat att det fungerar med individuell behandlingspunkt. Det kommer absolut att ske en förändring i hur vi ger magnetstimulering framöver.