Annons
Karolinska institutet Distansutbildning

Magisterutbildning i demensvård på distans hösten 2024

Publicerad 7 maj 2024

Webbaserad distansutbildning på halvfart (60 hp) för läkare som önskar fördjupa sina kunskaper om demenssjukdomar.

Bidra till utvecklingen av en effektiv och kvalitativt säkrad demensvård och få redskap att möta personer med demenssjukdom på ett professionellt sätt. Utbildningen bygger på forskning och bästa praxis och erbjuds i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Den vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på din arbetsplats. Utbildningen ges helt på distans under 2 år.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.