Annons
Sveriges läkarförbund Fortbildning

Prata om fortbildning på arbetsplatsen

Publicerad 7 maj 2024

Möjligheterna till fortbildning för läkare är avgörande för vårdens kvalitet och säkerhet. För Sveriges läkarförbund är frågan högt prioriterad.

I Sverige finns idag ingen lagstadgad rätt till fortbildning för läkare. Läkarförbundet har i många år arbetat aktivt för att läkares fortbildning ska regleras, och i höstas tillsatte regeringen äntligen en utredning för att se över detta. Men det finns också mycket du som medlem i Läkarförbundet kan göra redan idag.

Allt färre läkare får möjlighet till fortbildning
Antalet dagar för extern fortbildning har sjunkit betydligt sedan 2004 – från 9,1 dagar till endast 4,2 dagar 2022. Det är långt under de 10 dagar som vi rekommenderar. 18 procent av läkarna fick inte någon extern fortbildning alls under 2022. I och med det senaste årets besparingar, har situationen försämrats ytterligare. I Läkarförbundets undersökning om besparingar inom sjukvården svarade sju av tio läkare att arbetsgivaren har genomfört eller kommer att minska möjligheterna till fortbildning (mars 2024).

Ta hjälp av Läkarförbundet
Som medlem i Läkarförbundet har du möjlighet att ta kontakt med din lokala läkarförening för att få hjälp att påverka för en bättre fortbildning. De kan till exempel informera dig om det finns lokala regler, avsiktsförklaringar eller annat rörande fortbildning.
Du kan också tillsammans med de fackliga representanterna på din arbetsplats initiera en dialog med arbetsgivaren om fortbildningen i verksamheten. En bra vägledning för ett sådant samtal är Läkarförbundets verktyg Fortbildning i Dialog, som lyfter alla möjliga aspekter av lärande. Upplägget är enkelt att genomföra och ger en konkret åtgärdsplan.
Frågorna i Fortbildning i Dialog kan även användas för att, till exempel under det årliga medarbetarsamtalet, ta fram en individuell fortbildningsplan tillsammans med din verksamhetschef. I en sådan går man igenom vilka behov av fortbildning som finns, både ur ett individuellt perspektiv och för att utveckla verksamheten samt vilka insatser som behövs för att uppfylla dem. Läkarförbundets fortbildningsenkät visar att läkare som har en individuell fortbildningsplan deltar i fortbildning i betydligt högre utsträckning än de som saknar en plan.

Om Sveriges läkarförbund

Läkarförbundet är professions- och fackförbundet för alla läkare under hela karriären. Som medlem får du hjälp och stöd i arbetslivet. Vi jobbar för trygga arbetsvillkor, bra lön och goda utvecklingsmöjligheter.
Genom sitt dotterbolag Lipus erbjuder Läkarförbundet ett brett utbud av kurser som vänder sig till både läkare under utbildning och färdiga specialister.

Bli medlem: slf.se/medlem