SLS Tematidning

SLS tematidning ”Låt proffsen vara proffs”

Publicerad 13 maj 2024
Text: Redaktionen

SLS tematidning ”Låt proffsen vara proffs” har skickats ut till Sveriges läkare med tidningen Framtidens Karriär – Läkare under maj.

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet, men det finns utmaningar som behöver adresseras: en underdimensionerad primärvård, bristande kontinuitet, bemanningssvårigheter, överfulla vårdavdelningar och långa vårdköer. Vi ser dessutom hur läkares möjligheter till fortbildning och klinisk forskning ständigt nedprioriteras i pressade verksamheter och hur en alltmer efterfrågestyrd vård hotar den beslutade prioriteringsordningen.

I SLS tematidning ”Låt proffsen vara proffs” kan du läsa mer om SLS arbete för en förbättrad hälso- och sjukvård. Du får även möta sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Jean-Luc af Geijerstam, ordförande för Vårdansvarskommittén, samt flera representanter för SLS föreningar som lyfter utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvården.