fbpx

Välkommen till Framtidens Specialistläkare 4-7 september 2018

Framtidens Specialistläkare

Besök Framtidens Specialistläkare 4-7 september – Sveriges största kongress för alla läkare. Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.

Ett av kongressens viktigaste syfte är att kunna erbjuda utbildning till alla Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. Programmet utformas därför i linje med de specialitetsövergripande ST-målen, såväl för utbildning enligt 2008 som 2015 års ST, som finns i Socialstyrelsens målbeskrivningar. Detta uppnås genom ett urval av föreläsningar, interaktiva moment och kurser. Utöver programpunkterna riktade till ST-läkare arrangeras även föredrag, temadagar och kurser ämnade för specialister, handledare, studierektorer och chefer. Alla kan välkomnas till en arena med en riktigt bra lärmiljö i fokus!

Kongressen äger rum den 4-7 september 2018 på Malmö Arena. Alla kan välkomnas till en arena med en riktigt bra lärmiljö i fokus!

Läs mer om kongressen här: http://framtidenslakare.se/

Nationell mötesplats
När stora delar av landets yngre läkare, specialister, handledare, studierektorer, chefer och beslutsfattare samlas på Framtidens Specialistläkare skapas en nationell arena för diskussion och erfarenhetsutbyte. Kongressens dagar skapar möjlighet att diskutera ST-frågor, handledning, utbildning och aktuella ämnen för framtidens sjukvård. På kvällstid lämnas det utrymme för umgänge under mer avslappnade former; med mingel, underhållning och festligheter för den som så önskar

Om Framtidens Specialistläkare
Framtidens Specialistläkare arrangeras på uppdrag av Region Skåne och Södra Regionvårdsnämnden. Det övergripande ansvaret för att fastställa kongressprogrammet, organisera och genomföra kongressen har organisationskommittén, som är engagerade i Region Skånes kurs- och kongressakademi. Merparten av arbetet sker ideellt och kongressen har inget vinstsyfte. Programmet lämnas alltid in till extern LIPUS-granskning och har genomgående fått höga betyg i tidigare skriftliga utvärderingar från deltagarna.

Framtidens Specialistläkare samverkar med ett stort antal organisationer och aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Ett omfattande samarbete finns med Svenska Läkarsällskapet, Sveriges Läkarförbund, SYLF, Sjukhusläkaren, LIPUS & SPUR-organisationen, SoS, Försäkringskassan, universitet, regioner och landsting, sjukhus och sjukvårdsrelaterade företag.

Publicerad: 21 augusti, 2018