Etikettarkiv: AT

Korta avstånd skapar möjlighet till utveckling och påverkan

Fredrik Tydén, överläkare på Oskarshamns sjukhus. Foto: Curt-Robert Lindqvist

I Landstinget i Kalmar län är beslutsvägarna korta och det finns utmärkta möjligheter att påverka. De nära avstånden skapar en utmärkt grogrund för täta kollegiala samarbeten och kunskapsutbyten, och landstinget präglas av en tradition att satsa på förändring och utveckling.

Fredrik Tydén är överläkare på Oskarshamns sjukhus och arbetar som ortopedläkare. Han beskriver Ortopedkliniken som en strukturerad verksamhet med mycket bra kvalitet och betonar fördelarna med det lite mindre sjukhuset.
– Här är man en del i gänget och har möjlighet att påverka sin arbetsplats. Beslutsvägarna är kortare och därtill färre, så för de som är intresserade av förbättringsarbete är det helt rätt arbetsplats. Dessutom innebär det att man får ta del av ett kontinuerligt kunskapsutbyte med andra enheter och kliniker, och jag kan med gott samvete säga att det inom hela arbetsgruppen finns en ständig strävan efter att förbättras. Det ger en trevlig stämning att arbeta mot samma mål, säger han.
Han berättar att det även finns en rent geografisk närhet inom landstinget, med korta avstånd till allt från barnomsorg och kultur till skärgård och natur, vilket är en av flera anledningar till att han trivs så bra. Även för Kerstin Grimvall, ST-läkare i allmänmedicin i Västervik, spelade förutsättningarna för en aktiv fritid stor roll när hon valde arbetsplats.
– Min familj trivs så bra här, så när jag valde att nyspecialisera mig från ögonläkare till allmänläkare valde jag att bli kvar inom landstinget och det har jag inte ångrat. Det är ett oerhört brett område och jag trivs väldigt bra på hälsocentralen. Allmänmedicin är en spännande specialitet och det finns stor variation vad gäller såväl arbetsplatser som uppgifter.

Kerstin Grimvall, ST-läkare i allmänmedicin och Ellinor Schüllerqvist, allmänläkare och ansvarig för allmänmedicin-AT i Västervik. Foto: Roger Johansson

Satsar extra på AT-läkare
Kollegan Ellinor Schüllerqvist, nyligen klar allmänläkare och därtill ansvarig för allmänmedicin-AT i Västervik ger sitt bifall. Hon poängterar att hon trivs med möjligheten att själv kunna påverka sin arbetssituation och framhäver att hon uppskattar kontinuiteten inom allmänmedicin.
– Möjligheten att lära känna patienterna över tid är något jag uppskattar mer och mer. Dessutom finns det, som Kerstin säger, så stor variation i arbetet – vi har patienter av alla åldrar, kön, bakgrunder och krämpor och det är väldigt spännande. Det är något vi vill förmedla till de AT-läkare som kommer hit; många trivs bra inom primärvården men har redan hunnit bestämma sig för en sjukhusspecialitet innan de hinner hit under sin AT. Därför satsar vi lite extra på att verkligen lyfta fram alla attraktiva möjligheter inom allmänmedicin. Nu senast åkte allmänmedicin-AT-läkarna i Kalmar län på en nordisk kongress i Reykjavik, vilket var väldigt uppskattat.

I topp i AT-rankingen
Landstingets satsningar på sina läkare uppvisar resultat även inom andra områden. Läkarna Terese Tjernberg och Annica Sjötång, vuxenpsykiatrin, och Ruxandra Doanca, BUP, berättar att Psykiatriförvaltningen i Västervik har haft en stabil ST-rekrytering sedan ett antal år och att de dessutom ligger i topp i AT-rankingen.
– De som kommer hit lockas av den positiva arbetsmiljön och flexibiliteten kring hur man kan lägga upp sina arbetsveckor. Vi har stabil bemanning och en omfattande introduktion. Stämningen är lyhörd och nya läkare blir snabbt en del av kliniken. Vi får AT-läkarna att trivas och då vill de gärna vara kvar, till och med de som kanske inte hade tänkt sig psykiatri till en början, säger de.

Ruxandra Doanca, BUP och Terese Tjernberg och Annica Sjötång, vuxenpsykiatrin är läkare på Psykiatriförvaltningen i Västervik. Foto: Roger Johansson

Stor frihet under ansvar
De konstaterar att möjligheten att utvecklas och fortbildas som ST-läkare med frihet under ansvar också är en faktor som lockar många till landstinget. Här finns mycket stöd från specialister och utbildningar och kurser ligger högt på prioriteringslistan.
– Det finns både tid och resurser avsatta till utbildning. Det uppmuntras verkligen och känns väldigt flexibelt. Naturligtvis lär man sig också mycket av varandra, men det är skönt att inte behöva känna sig begränsad i sin utveckling och det är verkligen roligt att få en så bred och heltäckande kunskapsbas att stå på; det är en oerhört positiv och bejakande miljö, där man stöter på något nytt varje dag, avslutar de.

Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län har 7 000 medarbetare, fördelade på åtta förvaltningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar länets tre sjukhus. Primärvårdsförvaltningen organiserar vården på länets hälsocentraler. Psykiatriförvaltningen ansvarar för länets specialistpsykiatri och får under kommande år moderna och verksamhetsanpassade lokaler i hela länet.

Läkarprogrammet i Linköping och Landstinget i Kalmar län har sedan flera år ett samarbete som innebär att läkarstudenter har möjlighet att förlägga praktik i både primärvården och psykiatrin i Kalmar län. Från 2019 utvecklas samarbetet även med att läkarprogrammet vid Linköpings universitet kommer att bedrivas på fyra studieorter, varav Kalmar är en. I Kalmar byggs ett nytt universitet vid gästhamnen.

Kontaktpersoner:
Psykiatriförvaltn:
Eva Pleijel
eva.pleijel@ltkalmar.se
0480-41 80 13.

Primärvårdsförvaltn:
Ann-Sofie Sjöstam
ann-sofie.sjostam@ltkalmar.se
0492-175 32.

Hälso- och sjukvårdsförvaltn:
Magnus Johansson
magnus.johansson2@ltkalmar.se
0480-814 89

www.ltkalmar.se


Goda utvecklingsmöjligheter inom Medicinsk service

Goda Randakeviciene, överläkare på Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset. Foto: Pierre Pocs

Medicinsk service är en division inom Landstinget Sörmland som präglas av stora utvecklingsmöjligheter med både spännande och varierande arbetsuppgifter samt fokus på en god arbetsmiljö.

Goda Randakeviciene, överläkare på Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset, flyttade till Sverige från Litauen för snart fem år sedan. Med sig i bagaget hade hon en specialistutbildning i radiologi.
– Jag sökte mig hit för att jag hade hört att karriärmöjligheterna inom mitt område var goda och att livet som sådant var bra i Sverige. Idag vet jag att det stämmer, jag har trivts från dag ett och tycker fortfarande att det är ett av de bästa beslut jag någonsin har tagit.
Goda började som läkarvikarie på radiologiska kliniken vid Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset. 2014 anställdes hon som specialist och sedan ett år tillbaka är hon överläkare och har tillsammans med en kollega ansvar för den neuroradiologiska delen av klinikens verksamhet.
– Här finns stora utvecklingsmöjligheter med spännande och varierande arbetsuppgifter. Jag har neuroradiologi som specialintresse och tillåts utveckla mig inom detta fält genom olika kurser både inom Sverige och utomlands.
En stor fördel, menar hon, är också verksamhetens maskinpark.
– Vi har toppmodern teknik på avdelningen vilket innebär att man som läkare kan få bra bildmaterial och därmed göra ett bra jobb. Att ha rätt verktyg är oerhört viktigt för att vi ska kunna hjälpa våra patienter på bästa sätt.
Goda säger att hon varmt kan rekommendera andra läkare att söka sig till kliniken.
– Verksamheten präglas av en fin stämning. Frågeklimatet är högt och alla, oavsett yrkesroll, är respekterade och ges möjlighet att diskutera och lufta sina tankar. Här kan man både fördjupa sig inom sitt specialområde och utveckla sin bredd, både genom kollegialt lärande och genom fortlöpande utbildningar. Här finns alla möjligheter för den som vill utvecklas inom sitt yrke.


Cecilia Jansson, ST-läkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Pierre Pocs

ST-läkare driver akutsjukvården framåt

När Cecilia Jansson gjorde sin AT-tjänst på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fick hon höra talas om det så kallade akutläkarprojektet som innebar att sjukhuset skulle börja erbjuda ST-tjänster inom akutsjukvård.
– Jag tyckte det lät spännande, sökte och kom in. Det här var 2011 och vi som började då blev något av pionjärer inom området. Med facit i hand kan jag säga att det är ett val jag inte har ångrat. Akutläkare är en ung specialitet med stor utvecklingspotential där vi ST-läkare får vara med och driva utvecklingen framåt.
Under de gångna åren har Cecilia bland annat varit med och startat klinikens intermediärvårdsavdelning.
– Jag har även varit med i ett projekt som resulterade i ett införande av triage på akuten. Det är stimulerande att som ST-läkare ha så stora påverkans- och utvecklingsmöjligheter.
Om drygt ett år räknar hon med att vara färdig specialist.
– Jag vill gärna fortsätta att utvecklas inom Landstinget Sörmland. På sikt vore det kul att arbeta utomlands, akutläkarutbildningen erbjuder stora möjligheter till spännande jobb över hela världen.

Nicholas Aujalay, specialist i akutsjukvård och studierektor för ST-utbildningen i Landstinget Sörmland.

Landets bästa ST
En som redan provat på att arbeta som akutläkare utanför landets gränser är Nicholas Aujalay, specialist i akutsjukvård och studierektor för ST-utbildningen i Landstinget Sörmland. Själv är han specialistutbildad i USA och har 13 års yrkeserfarenhet som specialistläkare i akutsjukvård.
– Akutsjukvård passar den som vill vara bred i sin specialitet, arbeta med många olika saker och träffa allt från mindre sjuka patienter till de med livshotande tillstånd.
Han påpekar att akutsjukvård fortfarande är en ganska ny specialitet i Sverige. ST-utbildning inom akutsjukvård som basspecialitet har bara funnits sedan 2015.
– Vi i Sörmland har goda möjligheter att driva utvecklingen framåt, och siktet är inställt på att skapa landets bästa ST-utbildning i akutsjukvård, fastslår Nicholas Aujalay.

Medicinsk service, Landstinget Sörmland
Division medicinsk service omfattar bland annat sjukvård samt akut vård på akutmottagningarna och inom ambulanssjukvården. Inom divisionen bedrivs även utredning och behandling inom arbetsterapi, sjukgymnastik, kurators- och dietistverksamhet, radiologi, klinisk fysiologi och laboratoriemedicin. Här finns även hjälpmedelscentral samt medicinsk teknik och fysik, en viktig samarbetspartner för radiologin och ambulanssjukvården.

Landstinget Sörmland
611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00
www.landstingetsormland.se