Tag: Behov

Symptombild hos äldre skiljer sig

Värna om äldrevården

Symptombild hos äldre skiljer sig

Jag hoppas att Coronapandemin ska bidra till att i ökad utsträckning rikta uppmärksamheten mot de äldre.

Symptombild hos äldre skiljer sig

Viktigaste åtgärderna för en bättre sjukvård

Viktigaste åtgärderna för en bättre sjukvård

Går det att utveckla den befintliga sjukvården med punktinsatser eller måste drastiska åtgärder tas? Vem...

Viktigaste åtgärderna för en bättre sjukvård

Akutsjukvården behöver fler specialister och tydligare uppdrag

Akutsjukvården behöver fler specialister och tydligare uppdrag

En förutsättning för att akutsjukvården ska klara av framtidens vårdbehov är att akutkliniker kan fungera...

Akutsjukvården behöver fler specialister och tydligare uppdrag

Konsulter behövs för att täcka vakanser

Konsulter behövs för att täcka vakanser

Mer än hälften av läkarna anger att deras verksamheter anlitar läkare från bemannings- och konsultföretag....

Konsulter behövs för att täcka vakanser

Sjukvården måste styras utifrån medicinska behov

Sjukvården måste styras utifrån medicinska behov

Svensk sjukvård har strukturella problem. Verksamheterna måste styras utifrån medicinska behov, läkarnas kompetens måste användas...

Sjukvården måste styras utifrån medicinska behov

Nära vård kräver bred samverkan

Nära vård kräver bred samverkan

De åtgärder som läkarna anser är viktigast för att skapa en fungerande nära vård är...

Nära vård kräver bred samverkan

Påverkan och teamarbete ökar attraktiviteten

Påverkan och teamarbete ökar attraktiviteten

Mer tid för patienten, ett reglerat antal patienter per läkare, rimlig arbetsbelastning, högre bemanning och...

Påverkan och teamarbete ökar attraktiviteten