Etikettarkiv: Jobba statligt

Statliga arbetsgivare

Foto: Shutterstsock

9 av 10 läkare kan tänka sig att arbeta som läkare åt en statlig arbetsgivare. Exempel på statliga arbetsgivare för läkare är Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Läkemedelsverket, IVO, Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten och Rättsmedicinalverket.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta som läkare åt en statlig arbetsgivare?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 27 oktober–1 november 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Varierande karriär i rättvisans tjänst

Louise Steinhoff och Ayman Fakih, ST-läkare hos RMV. Foto: Thomas Henrikson
Louise Steinhoff och Ayman Fakih, ST-läkare hos RMV. Foto: Thomas Henrikson

Låter det spännande att vara en del av Sveriges enda expertmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättsgenetik och rättskemi? Rättsmedicinalverket är en viktig aktör i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle. Välkommen till en spännande karriär där du jobbar i gränssnittet mellan medicin eller psykiatri och juridik.

För Ayman Fakih, var det lite av en slump att han hamnade som ST-läkare i rättspsykiatri. När han gick sin ST i allmänpsykiatri rekommenderades han av sin studierektor att randa sig på Rättsmedicinalverket. Ayman kontaktade RMV och fick möjlighet att tjänstgöra tre månader på rättspsykiatriska enheten Helix i Huddinge.
– Det var så annorlunda och otroligt intressant. Jag fastnade verkligen för att jobba i så kompetenta, tvärvetenskapliga team med så spännande frågeställningar. Jag insåg snart att det var helt rätt för mig, säger Ayman som började sin 2,5 år långa subspecialisering inom rättspsykiatri i våras.
Som ST-läkare får Ayman utföra olika rättspsykiatriska undersökningar, som ofta är avgörande för om en gärningsperson döms till rättspsykiatrisk vård eller fängelse samt riskutredningar av livstidsdömda.
– Vi lägger pussel och gör svåra bedömningar. Det är väldigt kul att jobba med utredningar där psykiatri möter kriminologi och juridik. Som psykiater bidrar jag till att en gärningsman får en riktig påföljd, säger han.

Kollegialt stöd
Aymans kollega Louise Steinhoff är inne på sitt tredje år som ST-läkare i rättsmedicin. Hon visste tidigt att det var detta hon ville ägna sig åt.
– Jag har alltid varit intresserad av blandningen mellan etik, juridik och medicin. Här arbetar vi på uppdrag av polis, åklagare och domstolar och är en viktig del av rättssamhället, säger hon.
Det finns en föreställning om att rättsläkare bara jobbar med obduktioner, men de gör mycket mer än bara det, berättar Louise.
– Arbetet är enormt varierande. Obduktioner är förstås en viktig del, men vi utför även undersökningar av levande brottsoffer och misstänkta gärningsmän för att bland annat säkra spår och undersöka skadebilder. Den tyngsta delen av jobbet kan vara just levande brottsoffer, men man lär sig att hålla en professionell distans, även vid svåra våldsbrott.
Båda lyfter fram att det finns stora fördelar med en karriär på en statlig myndighet, exempelvis vad gäller trygghet, arbetstider och möjligheter att forska.
– Det är en otroligt bra arbetsplats på så många sätt, med stark sammanhållning och kollegialt stöd, där man verkligen utvecklas som läkare.

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom det svenska rättsväsendet. Hos oss finns specialister som rättsläkare, rättspsykiater, kemister och biomedicinska analytiker. Vi arbetar med brottsutredningar på uppdrag av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård.
Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder, och har cirka 500 kunniga och engagerade medarbetare.
www.rmv.se

Statliga arbetsgivare behöver stärka sin attraktivitet

Jonas Ålebring, ordförande för SYLF.
Jonas Ålebring, ordförande för SYLF.
Vilket intryck har läkare av statliga myndigheter som arbetsgivare? Läkemedelsverket är den myndighet som läkarna har mest positivt intryck av som arbetsgivare. På andra och tredje plats kommer Rättsmedicinalverket och Försvarsmakten.

Läkare kan definitivt göra mycket nytta för många patienter genom att arbeta statligt. På myndigheter kan läkare bland annat vara delaktiga i den nationella vårdutvecklingen, analysera läkemedel och stödja handläggare i medicinska frågor för rättssäkra beslut.
Som läkare på en statlig myndighet arbetar du på ett mer övergripande plan som medicinskt sakkunnig genom att göra nytta för större patientgrupper. Staten kan erbjuda en rad olika karriärvägar och inriktningar för läkare. Man kan exempelvis arbeta med utredningsarbete, med projekt av strategisk betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården regionalt och nationellt eller mer utåtriktat på internationell nivå, i samverkan med exempelvis WHO och EU.
Förutom nämnda statliga arbetsgivare, arbetar det även läkare inom Kriminalvården och på Statens institutionsstyrelse.

Verksamhetsnära ledarskapet
– Läkares intryck av olika arbetsgivare påverkas bland annat av arbetsgivarnas förmåga att se dem som individer, att synliggöra deras kompetens samt att låta dem utvecklas professionellt. Vår erfarenhet är också att det verksamhetsnära ledarskapet, där enskilda läkare involveras i processer och organisationsutveckling, är en avgörande faktor för att läkare ska få en positiv bild av en arbetsgivare. Myndigheter behöver, precis som andra arbetsgivare, arbeta med dessa faktorer för att bevara och öka sin attraktivitet, säger Jonas Ålebring, ordförande för SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening.
Han anser att myndigheter generellt sett behöver bli bättre på att kommunicera de karriär- och utvecklingsmöjligheter man kan erbjuda läkare.

Flera faktorer avgör
– Flera faktorer sammantaget gör en myndighet attraktiv för läkare. Samtidigt ska man inte dra alltför stora växlar på undersökningsresultatet. Att endast sex procent av läkarna har en positiv bild av Försäkringskassan som arbetsgivare kan exempelvis bero på att läkares arbetsuppgifter på Försäkringskassan ofta är mycket komplexa, säger Jonas Ålebring.
– Det verkar finnas stora variationer i hur bra myndigheterna är på att marknadsföra sig mot läkare. Samtidigt är läkare en yrkesgrupp som definitivt behövs, även hos de statliga arbetsgivarna. Hur bra statliga arbetsgivare varit på att attrahera läkare har också varierat genom åren. Myndigheter behöver öka kännedomen om att de kan erbjuda intressanta karriärvägar även för läkare, säger Jonas Ålebring.

Vilka av följande statliga myndigheter har du som läkare positivt intryck av som arbetsgivare? Ange gärna flera.