Etikettarkiv: Metoo

Machokultur stoppar kvinnliga läkare

Lika många kvinnor som män vill bli kirurger, men i praktiken avskräcks kvinnorna av en macho­kultur, enligt Saima Diderichsens forskning.
Lika många kvinnor som män vill bli kirurger, men i praktiken avskräcks kvinnorna av en macho­kultur, enligt Saim Diderichsens forskning.
Hälften av läkarstudenterna är kvinnor, men de är ändå underrepresenterade inom prestigefyllda specialistområden såsom kirurgi. En avhandling vid Umeå universitet visar att kvinnor och män har samma drömmar, men att kvinnor oftare avskräcks av en upplevd machokultur.

Saima Diderichsens avhandling ”Det är ju bara ett jobb – en ny generation läkare hanterar karriär och arbets­ideal” vid Umeå universitet visar att lika många kvinnor som män på läkarutbildningarna vill bli kirurger och allmänmedicinare, men att fördelningen i praktiken blir annorlunda.
– En del av kvinnorna blir avskräckta från specialiteter som kirurgi efter att ha upplevt en machokultur och sexistisk jargong under sina kliniska placeringar. Det är inte alltid som de själva blivit utsatta, en del upplever att personer på avdelningen beter sig illa mot patienter eller kolleger, säger Saima Diderichsen.

Metoo startar arbete
Hon är inte särskilt överraskad över sina fynd.
– Har man gått läkarprogrammet så vet man om att sånt här förekommer, och det sitter i väggarna. Men jag trodde nog inte att det skulle vara fullt så omfattande.
Saima Diderichsen har föreläst på olika sjukhusavdelningar och hoppas att hon kan få igång en diskussion.
– Det är mycket möjligt att forskningen kan hjälpa till att starta ett arbete. Men jag tror framför allt att det är metoo och uppropet #utantystnadsplikt som satt saker i rörelse.

Balans i livet
I Saima Diderichsens forskningsmaterial ingick även en öppen fråga om hur AT-läkarnas ”ideala framtid” såg ut. Omkring en tredjedel av både männen och kvinnorna nämnde balans mellan arbete och fritid.
– Man vet om att läkare jobbar mycket så det blir som att man spjärnar emot lite grann.
Det var vanligare att kvinnor nämnde barn och familj än männen, något som dock inte fullt ut kan förklara skillnaden i andelen kvinnor och män inom olika specialiteter.
– Jourbördan brukar vara en faktor där det skiljer sig åt mellan könen; kvinnorna är ofta mer fokuserade på familjen och väljer därför specialiteten med färre jourer. Men det finns en norsk studie på ST-läkare i kirurgi som visar på att kvinnor som lämnade inte bytte till vårdcentraler utan oftast till gynekologin, som också är en jourtung specialitet. Där tyckte man sig kunna ana att det inte handlade om mängden jourer utan snarare machokulturen, vilket också min forskning pekar på.

Antalet utfärdade specialistbevis 2017 – topp 10 de största könsskillnaderna
Obstetrik och gynekologi: 70 (81% kvinnor)
Barn- och ungdomspsykiatri: 32 (78% kvinnor)
Palliativ medicin: 28 (75% kvinnor)
Infektionssjukdomar: 30 (73% kvinnor)
Urologi: 25 (28% kvinnor)
Barn- och ungdomsmedicin: 113 (71% kvinnor)
Ortopedi: 80 (31% kvinnor)
Akutsjukvård: 62 (65% kvinnor)
Kirurgi: 106 (39% kvinnor)
Psykiatri: 127 (59% kvinnor)
Källa: Socialstyrelsen

Attityderna till kvinnliga läkare har förbättrats

Gita Rajan, specialistläkare i allmänmedicin, engagerad i Kvinnliga läkares förening och medicinskt ansvarig på Wonsa.
Gita Rajan, specialistläkare i allmänmedicin, engagerad i Kvinnliga läkares förening och medicinskt ansvarig på Wonsa.
45 procent av läkarna anser att attityderna till kvinnor inom hälso- och sjukvården har förbättrats efter att metoo-uppropen startade. Undersökningsresultatet tyder på att metoo verkligen har bidragit till förändring.

– Det är fantastiskt att så många läkare anser att metoo-uppropen verkligen har förändrat attityden till kvinnor i sjukvården. Metoo har fungerat som en ögonöppnare för kvinnliga läkare men kanske i synnerhet för många manliga läkare. Undersökningsresultatet visar att många manliga läkare ställer sig bakom och stöttar metoo-uppropen, säger Gita Rajan, specialistläkare i allmänmedicin, engagerad i Kvinnliga läkares förening och medicinskt ansvarig på Wonsa, World of no sexual abuse.
–För att minska förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och lärosäten behövs ett tydligt och systematiskt arbete för att synliggöra, kartlägga och åtgärda, säger Gita Rajan.

Registrering kan göra skillnad
Wonsa har utvecklat ett system för nationell registrering av sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och lärosäten. Systemet kartlägger dels själva incidenterna, dels hur ofta dessa rapporterats till ansvariga på arbetsplatsen samt hur ofta åtgärder vidtas.
En nationell registrering gör det möjligt att jämföra olika arbetsplatser och att följa upp det förebyggande och åtgärdande arbetet. Enligt Gita Rajan kan en nationell registrering vara ett tydligt och konkret steg i arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp bland läkare.
En tidigare undersökning som Framtidens Karriär – Läkare genomfört visade att fyra av tio kvinnliga läkare har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp på arbetet.
– Siffran är högre än väntat. Det är mycket illa att så många läkare har utsatts. Att så många utsätts av sina kollegor är särskilt uppseendeväckande, säger Gita Rajan.

Gemensam klassificering krävs
– För att komma tillrätta med sexuella trakasserier och övergrepp krävs ett systematiskt och faktabaserat arbetssätt som inkluderas i det ordinarie arbetsmiljöarbetet. En gemensam klassificering av trakasserier och övergrepp i hela sjukvården är en förutsättning för att kunna arbeta systematiskt och förebyggande med den här frågan. En läkare ska kunna jämföra olika arbetsgivares förekomst av sexuella trakasserier och övergrepp och även kunna se vilka åtgärder som vidtagits. Det kan förstås spela roll när läkare väljer sina framtida arbetsplatser, säger Gita Rajan.

Lyssna även på Gita Rajans föredrag på läkarkongressen Framtidens Specialistläkare i Malmö 5 september 2018.

Har attityderna mot kvinnor förbättrats efter metoo?
I november 2017 svarade 4 av 10 kvinnliga läkare att de blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp i sitt yrke. Har attityderna mot kvinnor inom hälso- och sjukvården förbättrats efter att metoo-uppropen startade?

Från Framtidens Karriär – Läkares undersökning som genomfördes 16–21 mars 2018.

Exempel från drabbade kvinnliga läkare
Citat läkare 1:
”Jag AT, han överläkare. Påhoppad i hiss, med hand på bröst och påtvingad kyss med tungan i min mun. Jag värjde mig och sa till honom att sluta. Blev så chockad, vi hade enbart yrkesrelation. Han låtsades som inget hade hänt sedan. Många gånger nedsättande kommentarer från äldre manliga kollegor, såsom ”kvinnor ska inte syssla med kirurgi. Flera gånger har patient tafsat i undersökningssituation, på bröst och rumpa. Äldre sjuk man bad mig onanera åt honom.”

Citat läkare 2:
”Jag gick som läkarstudent med en manlig överläkare på kirurgmottagningen. Vid ett tillfälle blev det en diskussion mellan den manliga patienten och överläkaren om vems ”objekt” jag var.”

Citat läkare 3:
”Blev tagen på brösten och mellan benen av en handledare på en utplacering under utbildningen.”

Har du som läkare eller läkarstudent blivit utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp i ditt yrke som läkare?

40% av de kvinnliga läkarna har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp som läkare eller som läkarstudent. 1% har blivit utsatta för både sexuella trakasserier och övergrepp; därför blir totalsumman över 100%. Från Framtidens Karriär – Läkares undersökning som genomfördes 22–24 november 2017.

Jag blev utsatt av en...

Från Framtidens Karriär – Läkares undersökning som genomfördes 22–24 november 2017.