Etikettarkiv: Mindre ort

Glesbygdsdoktor – allmänmedicin med extra allt

– Att jobba med glesbygdsmedicin är som att vara allmänläkare med extra allt. Det mesta är vardagsvård men när det mer ovanliga inträffar måste vi kunna agera, och det gör vi, säger läkaren Alexandra Wermelin som gör sin ST på sjukstugan i Storuman.

Alexandra Wermelin, ST-läkare på sjukstugan i Storuman.
Alexandra Wermelin, ST-läkare på sjukstugan i Storuman.
Alexandra Wermelin läste till läkare i Umeå och hade redan från början siktet inställt på glesbygdsmedicin.
– Jag tycker om allt som hör till läkaryrket och då passar allmänmedicin och inte minst glesbygdsmedicin bra, så det var ett enkelt val för mig. Dessutom är jag född och uppvuxen i Sorsele, stortrivs i dessa trakter och alltid varit inställd på att återvända till hembygden efter avslutade studier.
Sedan ett år tillbaka arbetar Alexandra som ST-läkare på Storumans sjukstuga.
– I grund och botten sysslar jag med allmänmedicin, snuvor, sjukskrivningar och vardagliga åkommor som förekommer på en vårdcentral. Det som skiljer är avståndet till närmaste sjukhus, vilket innebär att du som läkare får tänka lite bredare än annars. Jag upplever att vi utreder mer hos oss, jämfört med andra vårdcentraler. Vi har också mer utrustning än genomsnittet och mer akutverksamhet. Sjukstugan är första instans för alla åkommor och sjukdomsfall, plus att vi har vårdavdelning och jourverksamhet dygnet runt under årets alla dagar.

Kreativa lösningar
Storumans sjukstuga täcker ett stort område och var i samarbete med Glesbygdsmedicinskt centrum tidigt ute med att utveckla telemedicinska lösningar som svar på glesbygdens utmaningar.
– Den mest användbara tekniken är uppkopplingar till de akutrum som finns i Tärnaby, Sorsele och Malå. Sedan har vi videokonferenser som naturliga inslag i verksamheten.
Men hur är det då med det romantiska skimret kring glesbygdsdoktorer och deras umbäranden? Är det en mer spännande specialitet än andra?
– Jag har inte förlöst någon på snöskoter, om det är det du menar, säger Alexandra och skrattar gott. Vi brukar ta hand om en förlossning per år ungefär, och hittills under ordnade former. För en glesbygdsdoktor handlar det mesta om vardagsmedicin men när det onormala inträffar måste vi kunna agera, och det gör vi.

8 av 10 läkare kan tänka sig att arbeta på mindre ort

Niels West, familjeläkare vid Edsbyns Hälsocentral, Eva Nordin Olsson, specialistläkare i allmänmedicin och biträdande primärvårdschef i Landstinget Dalarna och David Wetterhall, specialist i allmänmedicin på Hällefors vårdcentral.
Niels West, familjeläkare vid Edsbyns Hälsocentral, Eva Nordin Olsson, specialistläkare i allmänmedicin och biträdande primärvårdschef i Landstinget Dalarna och David Wetterhall, specialist i allmänmedicin på Hällefors vårdcentral.
Behovet av läkare är stort på mindre orter. Hela 80 procent av läkarna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. En rimlig arbetsbelastning, möjlighet att påverka sin arbetssituation, bra arbetsmiljö och bra balans mellan jobb och fritid är de faktorer som främst skulle öka läkarnas intresse för arbete på mindre ort.

– Det låter väldigt högt med 80%. Läkares intresse för att arbeta på en mindre ort brukar vanligtvis vara betydligt lägre än så. Det här är en strategiskt viktig fråga eftersom många läkare i primärvården på mindre orter börjar närma sig pensionsåldern. Primärvården behöver kontinuitet för att behålla sin legitimitet, säger Niels West, familjeläkare vid Edsbyns Hälsocentral. Han tog läkarexamen 1980, är sedan 1986 distriktsläkare och arbetar sedan tjugo år tillbaks på Edsbyns Hälsocentral.
Rimlig arbetsbelastning, möjlighet att påverka sin arbetssituation, bra arbetsmiljö och bra balans mellan jobb och fritid anges som de viktigaste faktorerna för att öka läkares intresse för arbete på en mindre ort.

Litet team och följa patienterna
– Ett av de stora mervärdena för en läkare på en mindre ort är möjligheten att verka som en positiv kraft för befolkningen och att lära känna och kunna följa patienter under en längre tid, vilket verkligen är berikande. De faktorerna saknar jag i undersökningsresultatet, säger Niels West.
– Att arbeta på en mindre ort innebär inte att göra klassisk karriär. Däremot har man förmånen att jobba i ett litet team och verkligen lära känna sina patienter. Livskvaliteten är dessutom ofta mycket hög på mindre ort, med närhet till naturen, säger Niels West.

Arbetsmiljön viktigast
– Det är självklart positivt och glädjande att så många läkare kan tänka sig att arbeta på mindre orter. Primärvården utgör navet i en fungerande nära vård, och en förutsättning för att vi ska kunna utveckla den nära vården i hela landet är att läkare söker sig även till primärvården på mindre orter, säger Eva Nordin Olsson, specialist­läkare i allmänmedicin och biträdande primärvårdschef i Landstinget Dalarna.
Arbetsmiljöfrågan är enligt henne mest betydelsefull för att attrahera fler läkare till mindre orter. Arbetsplatser där läkarna har möjlighet att påverka hur arbetsdagen är utformad och där det finns utrymme för individuella lösningar utifrån varje läkares livssituation stärker attraktiviteten. Det ger i sin tur möjlighet till en god balans mellan arbete och fritid.

Sjukhusnärvaro på vårdcentralen
– Primärvården behöver i första hand specialister i allmänmedicin. Former för samverkan med andra specialistläkare behöver dock utvecklas i den framtida nära vården. I det ingår användande av nya digitala tekniker, men också möjligheten att specialistläkare från sjukhusklinikerna kan komma till vårdcentralerna och möta patienter där, men ha sin bas på sjukhuskliniken. Jag tror att den närmare samverkan med andra specialiteter gäller främst psykiatri, barnmedicin, ortopedi och invärtesmedicin men även andra specialistläkare kan behövas på konsultativ basis, säger Eva Nordin Olsson.

Livskvaliteten väger tungt
– Jag tolkar undersökningsresultatet som att fler läkare kan tänka sig att arbeta på en mindre ort om de erbjuds en attraktiv arbetsmiljö där de kan påverka sin arbetssituation, har en rimlig lön och en rimlig arbetsbelastning. Utöver de faktorer som finns med på listan anser jag att livskvaliteten att kunna bo och jobba på en mindre ort väger tungt. Jag ser gärna en utökad samverkan mellan primärvården på mindre orter och specialistläkare i ortopedi, internmedicinare och geriatriker, säger David Wetterhall, som är legitimerad läkare sedan 2006 och sedan dess i huvudsak har arbetat på Hällefors vårdcentral. Sedan 2014 är han specialist i allmänmedicin.

Kan du som läkare tänka dig att arbeta på en mindre ort i sverige?
Vilka faktorer anser du skulle öka intresset för läkare att arbeta på en mindre ort? Ange gärna flera.

1 Rimlig arbetsbelastning
2 Möjlighet att påverka din arbetssituation
3 Bra arbetsmiljö
4 Bra balans mellan jobb och fritid
5 Bra schemaläggning/arbetstider
6 Hög lön
7 Bra team/arbetskamrater
8 Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
9 Arbetsplats nära hemmet
10 Närhet till natur/fritidsaktiviteter
11 Bra karriär- och utvecklingsmöjligheter
12 Delta i verksamhetsutvecklingen
13 Ett närmare ledarskap
14 Avancerad sjukvård lokalt (på mindre sjukhus eller vårdcentraler)
15 Service till familj/anhöriga
16 Annat
17 Vet ej