Etikettarkiv: Närhälsan Online

Större frihet och mindre stress på Närhälsan Online

Gudrun Greim, verksamhetschef, Sanja Subasic, specialistläkare i allmänmedicin, Charlotte Larsson-Lundholm, utvecklingsledare och Olivera Jovanovic, specialistläkare i allmänmedicin. Foto: Ulf Michal
Gudrun Greim, verksamhetschef, Sanja Subasic, specialistläkare i allmänmedicin, Charlotte Larsson-Lundholm, utvecklingsledare och Olivera Jovanovic, specialistläkare i allmänmedicin. Foto: Ulf Michal

Vill du arbeta flexibelt och innovativt och påverka såväl arbetsmiljö som arbetstider?
I Västra Götaland bygger vi en primärvård för framtiden. Här kan du kombinera fysiska och digitala patientmöten, tack vare Närhälsan Online, som är Sveriges största offentliga digitala vårdgivare i primärvården.

Sedan Närhälsan Online lanserades för lite drygt ett år sedan har det skett över 15000 digitala läkarbesök via videolänk. Cirka 150 av läkarna i den offentliga primärvården har redan utbildats i den digitala tekniken och omkring 600 står på tur att lära sig. Det är Närhälsans första gemensamma digitala mottagning för alla Närhälsans 104 vårdcentraler. Inom kort kommer även digitala sjuksköterske- och psykologbesök att erbjudas.
–Vi tror att det blir en stor fördel, både för patienterna och för våra medarbetare, när olika professioner får tillgång till tekniken och kan samarbeta kring patienterna i den digitala miljön. Patienterna förväntar sig nya sätt att få rådgivning och vård och vi kan jobba mer förebyggande och med ett helhetsperspektiv. Tanken är att alla våra legitimerade yrkesgrupper ska kunna arbeta delvis online, säger Gudrun Greim, som är verksamhetschef på Närhälsan Online.

Mer effektivt
Enligt Gudrun Greim har satsningen hittills fallit väldigt väl ut. Läkarna uppskattar möjligheten att kombinera fysiska och digitala möten och att kunna arbeta hemifrån en del av tiden och bättre styra över sin arbetsmiljö och tid. De tycker också att deras arbete blir mer effektivt.
– Vi har ingen drop-in på Närhälsan Online, utan alla mötens längd är förbokad, vilket gör att det är lättare för läkarna att arbeta strukturerat och med hög vårdkvalitet. De upplever mindre stress än vad som ofta är fallet med fysiska möten på en vårdcentral, förklarar hon.
Charlotte Larsson-Lundholm, som är utvecklingsledare på Närhälsan Online menar att en viktig del av framgången är att professionen hela tiden fått vara delaktig i det digitala utvecklingsarbetet och kunnat bidra och påverka, i allt från små detaljer till helheten. En utmaning är att medarbetarna har olika grad av digital vana, men Charlotte Larsson-Lundholm vill gärna avdramatisera processen.
– Det handlar ju inte om att ersätta de fysiska mötena med digitala, utan om att använda tekniken när det är lämpligt. Vi gör aldrig avkall på kvaliteten, tvärtom är det meningen att den nya tekniken rätt utnyttjad ska förhöja den, vilket vi också sett är fallet. Vi är på god väg och jag märker en stor attitydförändring hos professionen.

Mindre stress
Olivera Jovanovic och Sanja Subasic, är specialistläkare i allmänmedicin och arbetar båda på vårdcentralen i Stenungsund 70 procent av sin tid samt på Närhälsan Online resterande 30 procent. De är mycket nöjda med upplägget.
– Jag känner mycket mindre stress nu när jag arbetar digitalt hemifrån en del av arbetstiden. Det är inga störningar eller avbrott, utan varje möte är enormt effektivt, med väl förberedda patienter som verkligen uppskattar den här typen av vårdbesök. Det blir ett gemensamt fokus på att få ut mesta möjliga av mötet, säger Sanja, som tack vare möjligheten att arbeta en del av sin tid på Närhälsan Online har kunnat gå upp i arbetstid.
– Tidigare arbetade jag 80 procent, men nu orkar jag arbeta heltid eftersom jag får en helt annan variation och flexibilitet. Det har verkligen gjort stor skillnad i hur jag mår.

Uppskattar frihet
Olivera Jovanovic tycker att friheten att själv schemalägga sina digitala patientmöten har fått vardagslivet att fungera mycket bättre. Hon lägger upp passen när det passar henne och får på så sätt en mycket bättre balans mellan arbetsliv och fritid. Också hon har märkt att patienterna är väldigt nöjda med Närhälsan Online.
– De får snabbt tid och slipper ta sig till vårdcentralen där de riskerar att smitta andra patienter eller själva smittas. Istället kan de sitta hemma i lugn och ro. De är oerhört tacksamma och det gör mitt jobb så mycket roligare och mer tillfredsställande.
Både Sanja och Olivera menar att de digitala vårdmötena är här för att stanna och kommer att öka i omfattning. De tycker att Närhälsan har skapat en väldigt bra modell.
– Den är uppskattad både bland patienter och hos oss läkare. Närhälsan är nytänkande och kan verkligen erbjuda en bra arbetsmiljö med mycket flexibilitet och mindre stress.

Vill du jobba med oss på Närhälsan? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Närhälsan Online
Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen, är med sina cirka 6500 medarbetare och hundratals mottagningar störst i Sverige på primärvård. Appen Närhälsan Online lanserades i januari 2018, och hittills har 150 läkare utbildats. Antalet digitala patientmöten ökar snabbt och ligger idag på 400 till 500 i veckan, vilket har gett vårdcentralerna avlastning från de snabba och enkla besöken som lika gärna kan ske online. Under 2019 planerar man att fylla på med fler professioner.

www.narhalsan.se

Närhälsan online logotype

Närhälsan Online erbjuder läkare flexibla arbetstider

Närhälsan
Från vänster: Parminder Singh, Charlotte Lundholm, Gudrun Greim och Marie-Louice Hänel Sandström. Foto: Ulf Ekström

På Närhälsans vårdcentraler i Västra Götalandsregionen finns många utvecklingsmöjligheter. Många läkare kombinerar arbetet på de fysiska mottagningarna med videomöten med patienter via appen Närhälsan Online. Läkarna har inflytande över såväl arbetstid som arbetsmiljö och via Närhälsan Online ges även möjlighet till distansarbete.

– Närhälsan karakteriseras av nytänkande, vi är bra på att ta till oss och göra vårt bästa för att förverkliga medarbetarnas idéer och patienternas önskemål. Nytänkande, pålitlig och omtänksam är våra kärnvärden, och de gör verkligen avtryck i den dagliga verksamheten, säger Gudrun Greim, enhetschef för Närhälsan Online, specialistläkare och medicinsk rådgivare för Närhälsans vårdcentraler i Boråsområdet.
Med Närhälsan Online erbjuds invånarna ytterligare en kontaktväg och ökad tillgänglighet samtidigt som läkarna får utökade möjligheter att påverka sin arbetsdag genom att arbeta distansoberoende och mer självständigt. Charlotte Lundholm är e-hälsostrateg och projektledare för införandet av Närhälsan Online. Hon menar att kombinationen av fysiska och digitala patientmöten är en självklarhet i framtidens primärvård.
– Vi har satsat mycket på att skapa ett strukturerat arbetssätt för Närhälsan Online, vilket gör att våra läkare känner sig trygga, berättar Charlotte och Gudrun inflikar:
– Eftersom vi har en ödmjukhet i läkargruppen vågar alla bjuda på sig och lära av varandra. Det är ett suveränt sätt att ta vara på varandras kompetens.

Fysiska och digitala patientmöten
Inom Närhälsan har man möjlighet att forska på del av sin arbetstid. Forsknings- och utvecklingsenheten är även inkopplad från start till Närhälsan Online för att systematiskt utvärdera demografiska data, patientflöden, tillgänglighet, patientnöjdhet, medicinsk kvalitet, följsamhet till riktlinjer, läkarens arbetsmiljö och hälsoekonomi.
Marie-Louice Hänel Sandström är specialist i allmänmedicin på Närhälsan Gråbo vårdcentral och har precis gått en utbildning för att kunna kombinera fysiska och digitala patientmöten.
– Jag betraktar Närhälsan Online som ett komplement till vår fysiska verksamhet, en möjlighet att kunna möta våra patienter på deras villkor, exempelvis mitt på dagen utan att de behöver lämna sin arbetsplats. För mig som läkare är det förstås också en fördel att kunna ha mer flexibla arbetstider framöver, säger hon.
– Vi kan erbjuda kombinationsanställningar även för flera olika typer av specialister, exempelvis psykiater eller rehabiliteringsläkare, berättar Gudrun.

Kan arbeta hemifrån
Parminder Singh, specialist i allmänmedicin, kom 2008 till Sverige och Närhälsan efter många år som läkare i Indien. Idag kombinerar han arbetet på Närhälsan Fristad vårdcentral med att möta patienter via videolänk på Närhälsan Online.
– De digitala mötena brukar bli korta och effektiva. Nästan snabbare än om det hade varit ett telefonsamtal, eftersom jag ser framför mig vem jag pratar med och det gör mig säkrare i min medicinska bedömning. Att aldrig tumma på den medicinska kvaliteten ska vara vårt signum, säger Parminder.
– Det är en stor fördel att jag kan arbeta hemifrån när jag möter patienterna via videolänk. Det gör att jag på ett smidigt sätt kan kombinera familjeliv och jobb på kvällarna.

Variation i arbetet
Parminder är även engagerad som handledare för underläkare. Det, i kombination med arbetet med Närhälsan Online, tillför variation i arbetet och han trivs.
– Närhälsan är verkligen en bra arbetsplats som jag definitivt kan rekommendera till andra läkare. Jag uppskattar särskilt mina trevliga kollegor och att jag har förmånen att verkligen lära känna och kunna följa mina patienter, säger Parminder.
– Jag har en jättebra chef som låter mig arbeta med mycket frihet under ansvar och jag får bra möjligheter till kompetensutveckling. Det talas mycket om stress i primärvården, men här upplever jag ingen stress. Det känns bra att kunna avsätta tillräckligt med tid för varje patient, säger Parminder Singh.

Närhälsan Online
Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen, är med cirka 6 500 medarbetare och hundratals mottagningar störst i Sverige på primärvård. Appen Närhälsan Online lanserades i januari 2018, och hittills har 50 läkare utbildats och drygt 2 500 digitala patientmöten genomförts, vilket har gett vårdcentralerna avlastning från de snabba och enkla besöken som lika gärna kan ske online. Under 2018 planerar man att fylla på med fler professioner.

www.narhalsan.se