Etikettarkiv: Psykiatri Affektiva

DBT, mobilapp och virtual reality: Här prioriteras kliniknära forskning

Steinn Steingrimsson och Giuseppe Guerriero är överens: ”Här finns allt en ung specialist behöver för att utveckla sig och göra många saker parallellt: utbilda sig, forska och åka på konferenser. En mycket dynamisk miljö.” Foto: Patrik Bergenstav

De kommer från syd och nord. Till SU Psykiatri Affektiva i Göteborg, för här finns kombinationen de söker efter: kliniskt arbete och avancerad forskning, om allt från en mobilapp mot bipolär sjukdom till biologin bakom svåra självskadebeteenden.

De två specialistläkarna i psykiatri kommer verkligen från rakt motsatta ”hörn” av Europa; islänningen Steinn Steingrimsson och syditalienaren Giuseppe Guerriero.
Men båda har lämnat sina hemländer och flyttat till Göteborg, lockade av att få dela sin arbetstid mellan att vårda patienter vid Psykiatri Affektiva Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) och att forska vid Sahlgrenska akademin.
Giuseppe Guerriero växte upp i södra Italien, tog läkarexamen i Milano, specialiserade sig vid universitetet i Rom med det poetiska namnet Università Cattolica del Sacro Cuore och arbetade som psykiatriker på flera kliniker i Italien.
– Sedan forskade jag i USA ett halvår, men tyckte det var lite för långt bort för att investera i en karriär där, säger Giuseppe Guerriero.
– Så jag sökte efter ett universitetssjukhus i Europa som kunde ge mig möjligheten att kombinera forskning med kliniskt arbete i en utvecklande och stimulerande miljö.

Högspecialiserad vård
Valet föll alltså på Psykiatri Affektiva på SU. Hit kom han hösten 2015 och i vår ägnar han sig mest åt förberedelser för den regionala, högspecialiserade enhet för svåra självskadebeteenden som öppnar under hösten 2018. En för landet unik vårdenhet med tio vårdplatser och en budget på 40 miljoner kronor per år.
Giuseppe Guerriero blir vårdenhetsöverläkare och medicinskt ansvarig på den nya enheten. Här blir dialektisk beteendeterapi (DBT) basen för patienternas vård, speciellt utformad som den är för bland annat personer med emotionellt instabil personlighetsstörning och självskadebeteenden.
– Hela personalen ska vara utbildad i DBT, vi ska vara samspelta som en stor orkester, säger Giuseppe Guerriero.
Han har dock tid över för forskning, runt 20 procent, som han tänker samla ihop till längre perioder i stället för en dag i veckan, och planera en del forskning, bland annat om självskadebeteenden.

Sårbarhetens mekanismer
– Framför allt vill jag undersöka biologin bakom den extremt emotionella känslighet som de här patienterna har. Vi vet att sårbarheten finns där, men inte så mycket om hur det fungerar och vi har ingen behandling för detta, säger Giuseppe Guerriero.
– Men om vi kan förstå mer om varför dessa patienter har en lägre känslotröskel och vilka mekanismer som ligger bakom, kanske vi kan hjälpa dem i framtiden, i stället för att bara ta hand om konsekvenserna.
Steinn Steingrimsson kom till klinken som ST-läkare 2011. Han är snart docent i psykiatri och sedan årsskiftet forskningssamordnare på kliniken, med uppdraget att öka den kliniknära forskningen.
– Vi jobbar hårt på att bli mer strukturerade, att göra det lättare att forska i vardagen.

Forskar på halvtid
Själv har han en kombinationstjänst enligt ALF-avtalet, så han forskar på halvtid och arbetar på kliniken på halvtid, bland annat med att dra igång olika kliniska projekt på avdelningarna.
Steinn Steingrimssons stora forskningsprojekt just nu heter ”Behandling och utredning av svårt depressiva tillstånd”. Här ingår den uppmärksammade Moodmapper, en mobilapp som ska kunna ”larma” om en person med bipolär diagnos är på väg in i en manisk fas, enbart genom att mäta värden i mobilen som till exempel skärmtid, rörelser och kommunikation.
– En väldigt bra idé och allt tyder på att den funkar. Problemet är att det här är så komplicerade data att vi måste ha med oss experter på maskininlärning, så nu försöker vi hitta medel för att inkludera högskolan i Skövde, säger Steinn Steingrimsson.

Många appar är skräp
Han tror att det dröjer flera år innan Moodmapper kan vara klar att lansera.
– Vi skulle kunna göra appen färdig och sätta ut den på marknaden, men vi vill vara säkra på att detta blir en evidensbaserad behandling. Vi tar det hellre försiktigt och långsamt än gör det snabbt, säger Steinn Steingrimsson.
– Idag finns en uppsjö av appar inom sjukvården, men de flesta sätts ut utan någon riktig forskning och är helt usla, rena skräpet!
Han planerar också en jämförande studie mellan det Lugna rum som finns på avdelning 362 sedan en tid och ett ”Lugnt rum” i VR (virtual reality), alltså att patienten använder VRglasögon och ljud som avslappnande stimuli.
– Det vore intressant att jämföra de två metoderna, om de är lika effektiva på att sänka ångesten, säger Steinn Steingrimsson.

Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Psykiatri Affektiva är ett av fem vuxenpsykiatriska verksamhetsområden på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kliniken ansvarar för patienter med förstämningssyndrom inklusive bipolär sjukdom, neuropsykiatriska tillstånd inklusive ADHD och autism, personlighetsyndrom, ätstörningar och ångestsyndrom inklusive PTSD och tvångssyndrom. Kliniken har även de regionala uppdragen för patienter med utmattningssyndrom och psykiatrisk samsjuklighet samt för patienter som är döva eller hörselskadade.

Kliniken har också fått det regionala uppdraget att starta en högspecialiserad avdelning för patienter med svårt komplext självskadebeteende under hösten 2018.

Klinikens tre kärnuppdrag är vård, utbildning och forskning. Samtliga vårdyrkens verksamhetsförlagda utbildning finns här.

Förutom kombinationsanställda professorer finns ett flertal disputerade läkare på kliniken. För de psykiatriska patienternas somatiska ohälsa finns ett samarbete med stadens 81 vårdcentraler.

Det psykiatriska omhändertagandet delas mellan primärvården och specialistpsykiatrin beroende på vårdbehov.

Antal specialistläkare: 68
Antal ST-läkare: 38
Antal underläkare: 12
Totalt antal medarbetare: 650

• 11 300 pågående patienter
• 670 nya remisser per månad
• 10 heldygnsvårdavdelningar
• 10 öppenvårdsmottagningar
• Psykiatriska akutmottagningen är organiserad under Psykiatri Affektiva

Budget: 605 miljoner kr
Verksamhetschef: Tobias Nordin
Läkarchef för specialistläkare: Anthonio Gonzales
Läkarchef för ST- och underläkare: Marzia Dellepiane

Psykiatri Affektiva
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel. vxl: 031-342 10 00
Tel. direkt: 031-343 69 08
www.sahlgrenska.se


Breda karriärvägar på Psykiatri Affektiva Sahlgrenska

Sofia Olsson, ST-läkare, Abdallah Almohummad, underläkare och Alina Karanti, vårdenhetsöverläkare på SU Psykiatri Affektiva. Foto: Peter Nilsson / Ateljé Marie
Sofia Olsson, ST-läkare, Abdallah Almohummad, underläkare och Alina Karanti, vårdenhetsöverläkare på SU Psykiatri Affektiva. Foto: Peter Nilsson / Ateljé Marie
– Jag har fantastiska kollegor, möjlighet att göra många olika saker. Och ett intressant och intellektuellt stimulerande jobb, som jag inte hittat på samma vis inom andra specialiteter.

Sofia Olsson hade egentligen inte tänkt att bli psykiatriker. Men ett vikariat på Sahlgrenska Universitetssjukhusets Psykiatri Affektiva fick henne att ändra sig. Sedan våren 2016 är hon fast ST-läkare här. Vikariatet blev ett slags prova-på-tjänst.
– Dels ville jag se om jag trivdes med patienterna – och det gör jag! Dels ville jag veta hur kliniken fungerar och vilka medarbetarna är. Kollegorna är ju jätteviktiga tidigt i karriären, så man har ett bra stöd, säger Sofia Olsson.
Hennes intresse för forskning och för handledning och utbildning av yngre kollegor var också avgörande. Nu är hon mitt inne i en forskarskola som pågår i ett och ett halvt år, i tvåveckorsblock, på arbetstid.
– Jag läser kurser som behövs om man ska forska inom psykiatrin, så jag har lite på fötterna om jag vill doktorera, säger Sofia Olsson, som redan har en studie på gång inom bipolär sjukdom.

Svårt att välja
Hennes underläkarkollega Abdallah Almohummad hade inte heller tänkt sig en framtid inom psykiatrin. Han var helt inriktad på kirurgi, men har nu svängt.
– Många läkare säger att psykiatrin är så tuff och svår, jag tycker den är jättespännande. Alla som går läkarprogrammet borde jobba i psykiatrin, det ger så mycket!
Abdallah Almohummad kom till Sverige från krigets Syrien för mindre än tre år sedan, men talar redan svenska närmast perfekt, med bara en svag brytning. Han fick möjlighet att auskultera hos överläkare Anders Bergstedt på SU, gick en kompletterande utbildning på Göteborgs universitet och fick ett vikariat som underläkare på SU Psykiatri Affektiva och AT-tjänst på Sahlgrenska.
– Och nu känns det jättesvårt att välja mellan kirurgi och psykiatri, säger Abdallah med ett skratt.
– Jag trivs kanonbra. Arbetsmiljön är jättebra, jag har lärt mig massor inom psykiatrin, fått möjligheter att utveckla mig på olika sätt i handledning och också börjat forska inom psykiatrin, vilket är fantastiskt för mig!

Nära till handledning
Abdallah Almohummad uppskattar också möjligheten att växelvis arbeta på olika avdelningar och att lärandeklimatet är öppet och intensivt.
– Vi har hela tiden nära till en handledningsperson, som man kan fråga vad man vill. De svarar och förklarar alltid, vad vi än frågar efter.
SU Psykiatri Affektiva är en av landets största psykiatriska kliniker. (Se faktaruta!) En som ”blev fast” här redan för 14 år sedan är Alina Karanti, vårdenhetsöverläkare på bipolärmottagningen och även regional studierektor för specialistutbildningen i psykiatri, på 30 procent. Dessutom är hon doktorand och forskar om bipolär sjukdom, just nu på 20 procent.
– En viktig faktor till att jag trivs så bra och har stannat så länge här är möjligheten att ha olika uppdrag, säger Alina Karanti.
– Även om jag ser mig själv som en klinisk doktor, trivs jag med att ha flera bollar i luften och jobba med olika perspektiv parallellt; både med utvecklings- och fortbildningsfrågor och min forskning.
Alla på kliniken med vilja och driv att forska får minst 20 procent av arbetstiden. Alina Karanti tycker att det finns en positiv och flexibel inställning till forskning.

Stor klinik ger fler chanser
– Tidigare har kollegor fått hoppa in som överläkare på min avdelning för att jag skulle kunna forska under vissa perioder. Det hade inte fungerat om jag inte fått ”back up” från ledningen och det är jag tacksam för, säger Alina Karanti.
Hon tror att möjligheten att kombinera och integrera flera uppdrag kommer att bli allt viktigare för läkare framöver.
– Det pågår ett generationsskifte. Förr kunde man börja som specialistläkare på ett ställe, jobbade 100 procent kliniskt och gick i pension på samma ställe.
– Så ser det inte ut idag. Folk vill utvecklas, inte ha ett monotont arbete. Och möjligheterna att få ihop olika uppdrag är nog allra bäst på ett universitetssjukhus. På en stor klinik som vår kan man profilera sig inom kliniskt arbete, utbildningsfrågor, forskning eller chefsuppdrag, säger Alina Karanti.

Psykiatri Affektiva Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Psykiatri Affektiva är ett av fem vuxenpsykiatriska verksamhetsområden på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kliniken ansvarar för patienter med förstämningssyndrom inklusive bipolär sjukdom, neuropsykiatriska tillstånd inklusive ADHD och autism, personlighetsyndrom, ätstörningar och ångestsyndrom inklusive PTSD och tvångssyndrom. Kliniken har även de regionala uppdragen för patienter med utmattningssyndrom och psykiatrisk samsjuklighet samt för patienter som är döva eller hörselskadade.
Klinikens tre kärnuppdrag är vård, utbildning och forskning. Samtliga vårdyrkens verksamhetsförlagda utbildning finns här. Förutom kombinationsanställda professorer finns ett flertal disputerade läkare på kliniken.
För de psykiatriska patienternas somatiska ohälsa finns ett samarbete med stadens 81 vårdcentraler. Det psykiatriska omhändertagandet delas mellan primärvården och specialistpsykiatrin beroende på vårdbehov.

Antal specialistläkare: 72
Antal ST-läkare: 38
Antal underläkare: 16
Totalt antal medarbetare: 650
• 11 200 pågående patienter
• 670 nya remisser per månad
• 10 heldygnsvårdavdelningar
• 10 öppenvårdsmottagningar
• Psykiatriska akutmottagningen organiserad under Psykiatri Affektiva
Budget: 495 miljoner kr
Verksamhetschef: Tobias Nordin
Läkarchef för specialistläkare: Anthonio Gonzales
Läkarchef för ST- och underläkare: Marzia Dellepiane

Psykiatri Affektiva
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel vxl: 031-342 10 00
Tel direkt: 031-343 69 08
www.sahlgrenska.se

www.sahlgrenska.se