”Läkare behöver tid för reflektion”

Publicerad 20 april 2016
Text: Rebecka Guzman

Hans Rutberg, överläkare vid Linköpings universitet.
Hans Rutberg, överläkare vid Linköpings universitet.
Mer än varannan läkare anser att de inte har tillräckligt med resurser för att ge deras patienter säker vård. Det visar en ny undersökning.
– Idag känner många läkare att vi springer lite fort, säger Hans Rutberg, överläkare och adjungerad professor i patientsäkerhet vid Linköpings universitet.

Att ha en god patientsäkerhetskultur är avgörande för att kunna erbjuda patienter bästa möjliga vård. Och om man ska tro svenska läkare ser det relativt ljust ut på landets kliniker – ett resultat som Hans Rutberg blir positivt överraskad av.
– Över hälften tycker faktiskt att den är bra eller mycket bra, jag hade trott att det var lite lägre. Bara 15 procent anser att den är dålig och en tredjedel att den varken är bra eller dålig.
På en arbetsplats med en god kultur får man uttrycka oro, man vågar ifrågasätta och medge när det är något man inte kan utan att förlora prestige, förklarar Hans Rutberg.
– Patientsäkerheten kan skilja sig mycket åt mellan olika kliniker på ett och samma sjukhus. Sedan kan det också se olika ut i olika professioner.

Hur märker patienten av en god patientsäkerhetskultur?
– Det märks framförallt genom personalens inställning och fokus. Patienterna får ett bättre bemötande och deras åsikter efterfrågas. De har också högre sannolikhet att gå igenom ett ingrepp eller en behandling med bättre resultat och få bättre vård.
Men trots att så pass stor andel tycker att patientsäkerhetskulturen är bra anser 55 procent att det saknas resurser för att faktiskt också ge patienterna säker vård.
– Ledningarna fokuserar på tillgänglighet, ekonomi och organisation, istället för patientsäkerhet och kvalitet. Idag känner många att vi springer väldigt fort.

Vad krävs för fler kliniker ska bli mer patientsäkra?
– En sak är att frågan måste komma upp på landstingsledningsnivå, så att ledningen ger läkarna tid för reflektion. Det är viktigt att de ser att en bättre patientsäkerhet också kan minska kostnader. Självklart måste läkarna också vara engagerade, men som det är idag känner de sig styrda.

Anser du att det finns tillräckliga resurser på din arbetsplats för att arbeta patientsäkert?
patientsakerhet_graf_1
Upplever du att din arbetsplats har en bra patientsäkerhetskultur? (Bra klimat för att upptäcka och åtgärda risker i vården)
patientsakerhet_graf_2