Mindfulness – i vården och i ledarskapet

Publicerad 20 april 2016
Text: Sandra Ahlqvist

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Mindfulness som kompletterande behandlingsmetod är på uppgång inom global sjukvård. Internationell forskning visar att metoden är framgångsrik vid exempelvis depression, kronisk smärta och sjukdom samt stress. Mindfulness är på snabb frammarsch också inom ledarutveckling.

Ola Schenström, Mindfulnesscenter. Foto: Per Pettersson.
Ola Schenström, Mindfulnesscenter. Foto: Per Pettersson.
Under många år inom vården upplevde allmänläkaren Ola Schenström en brist på behandlingsmetoder när det gäller att handskas med vårt moderna sätt att leva. Han framhäver att situationen är bättre idag än då han började sin karriär, men att det fortfarande är tunnsått med såväl verktyg som kunskap.
– Vi stressar, sover eller äter dåligt, dricker och röker eller har negativa relationer och alla dessa saker lämnar spår. Det behövs nya verktyg för att förebygga psykisk ohälsa tidigt i livet. Av de som drabbas av depression idag har omkring hälften haft sin första depression vid 15 års ålder jämfört med vid 50–60 år på 1960-talet, konstaterar han.

Stora förändringar med små verktyg
Schenström inledde under början av 2000-talet kontakter med specialister inom mindfulness på University of Massachusetts och har sedan dess utbildat sig inom området i USA. Idag leder han företaget Mindfulnesscenter, utbildar instruktörer inom mindfulness och utvecklar träningsprogram online liksom utbildningar för olika målgrupper.
– Med lite träning går det att öka medvetenheten om sina egna tankar och reaktioner så att man kan undvika stereotypa beteenden eller att fastna i destruktiv oro genom att återkalla uppmärksamheten till här och nu. Svensk forskning från Lunds universitet visar att cirka 20 minuters mindfulnessträning i grupp per dag är lika effektivt som individuell KBT vid lätt till måttlig psykisk ohälsa.

Mindfulness i ledarutveckling
Neurovetenskaplig forskning har visat på en mängd positiva effekter av mindfulness på hjärnans funktion och struktur. Denna nya kunskap är basen i program som stora företag såsom Google, LinkedIn, Twitter m.fl. integrerat i sin verksamhet. Även i Sverige ökar intresset för mindfulness i näringslivet. Mindfulnessträning bidrar bland annat till ökad förmåga att fokusera och hantera svårigheter, ökad kreativitet och ökad medkänsla med sig själv och andra.
Mindfulness kommer att inkluderas i Region Skånes nya, 18 månader långa ledarskapskurs 2017 genom ett samarbete mellan Ola och regionöverläkare Ola Björgell. På kongressen Framtidens specialistläkare i Malmö håller Ola den 9 september en workshop med övningar och dialog med lite teori och forskning för den som vill veta mer.
– Mindfulness har framtiden för sig såväl för patienter som för de som arbetar i vården, avslutar Ola.