84 procent av läkarna betraktar ett hyrläkarstopp som orealistiskt

Publicerad 24 april 2017
Text: Annika Wihlborg

XiaoHui Shen, specialistläkare i allmänmedicin och resursläkare för Sverek och Mahmoud Almohtasib,  resursläkare för Dedicare.
XiaoHui Shen, specialistläkare i allmänmedicin och resursläkare för Sverek och Mahmoud Almohtasib,
resursläkare för Dedicare.
4 av 5 läkare anser att SKL:s målsättning om ett stopp för hyrläkare till 2019 är orealistiskt.

– SKL har diskuterat ett stopp för hyrläkare i flera års tid, men jag betraktar det som en helt orealistisk målsättning. Det är inte heller förvånande att åttiofyra procent av läkarna i undersökningen tycker detsamma. Hyrläkare utgör ett viktigt och nödvändigt komplement till anställda läkare, säger XiaoHui Shen, som är specialistläkare i allmänmedicin och arbetar som resursläkare för Sverek.
Hon var i många år anställd inom primärvården, men valde att bli hyrläkare för ett drygt år sedan eftersom hon ville minska sin arbetstid och dessutom sökte mer flexibilitet och frihet i sitt arbete. Nu kan hon själv styra när hon ska arbeta.

Bidrar med lång erfarenhet
– Hyrläkare fyller en viktig funktion i alla delar av hälso- och sjukvården eftersom de avlastar de anställda läkarna. Att införa ett stopp för hyrläkare kan i värsta fall leda till kaos i stora delar av sjukvården. Många fast anställda läkare riskerar att säga upp sig om de inte får avlastning av hyrläkare när det behövs, säger XiaoHui Shen.
Hyrläkare bidrar även till att säkerställa tillgången på vård.
– När man jämför kostnaderna för hyrläkare och anställda läkare är merkostnaden långt ifrån det man pratar om. När man tittar på kostnaden döljer man vad en anställd i motsvarande jobb skulle kosta med lön, lönebikostnader, administration, kompetensutveckling, semestervikarier och liknande, säger XiaoHui Shen.

Primärvården behöver hyrläkare
– Det råder brist på läkare i primärvården i synnerhet på vårdcentraler som ligger ute i periferin dit det är svårt att attrahera anställda läkare. Hyrläkare kan ofta tänka sig att arbeta under tuffare arbetsförhållanden än anställda läkare. De fyller därmed en helt avgörande funktion för att sjukvården ska fungera, säger Mahmoud Almohtasib, som arbetar som resursläkare för Dedicare.
Han anser också att SKL:s föreslagna hyrläkarstopp är orealistiskt, bland annat eftersom SKL inte presenterat några alternativa lösningar till det nuvarande hyrläkarsystemet.
– Konsekvenserna blir särskilt omfattande för vårdcentraler i perifera lägen som definitivt kommer att få stora svårigheter att säkerställa bemanningen om de inte kan anlita hyrläkare. Två åtgärder som kan minska belastningen på primärvården är om Försäkringskassans egna läkare tar över ansvaret för sjukskrivna patienter efter 90 dagar samt om man ställer krav på att samtliga hyrläkare anlitas för längre uppdrag. Det bidrar till en ökad vårdkvalitet och kontinuitet för såväl läkaren som verksamheten och patienten, säger Mahmoud Almohtasib.

Är skl:s mål om ett stopp för hyrläkare till 2019 realistiskt?
bemanning3_graf