Bemanningsföretagen bidrar med viktig förstärkning

Publicerad 24 april 2017
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
På vilket sätt bidrar läkare från bemanningsföretag till hälso- och sjukvården? Frågan ställdes till de läkare som svarade ja på frågan om läkare bidrar till hälso- och sjukvården. Cirka hälften av alla svar handlar om bemanning och förstärkning.

Många menar att bemanningsföretagen fyller en funktion där landstinget har misslyckats med att rekrytera och att vården inte skulle klara sig utan de inhyrda läkarna. De fyller personalluckor och löser allt från akuta kriser till att bemanna hela avdelningar under längre perioder. I vissa fall är behovet tillfälligt, andra menar att hela avdelningar skulle behöva stängas utan de inhyrda läkarna.

Avlasta ordinarie personal
Resterande svar kunde delas in i fyra nästan lika stora kategorier. De utgjorde var och en ungefär en tredjedel av bemanningsfrågan. Den första handlade om att bemanningsläkarna kan minska arbetsbördan för ordinarie läkare som ofta är hårt ansträngda. Det kan röra allt från avlastning vid arbetstoppar till att de anställda ska kunna få semester.

Kompetens och nya infallsvinklar
Vidare anser man att läkarna från bemanningsföretag bidrar med kompetens utifrån. Flera i undersökningen menar att de kan ge nya perspektiv och bredda synen på olika behandlingsmetoder. De inhyrda läkarna kommer med nya ögon där de fast anställda ibland kan vara hemmablinda. ”De ger ett meningsfullt kunskapsutbyte mellan hur olika regioner i landet löser olika situationer”.

Effektiv vård
Även ur ett patientperspektiv bidrar läkare från bemanningsföretag i väsentlig mening. Med hög produktivitet och effektivt arbete kan de tillgodose patienternas sjukvårdsbehov. En person menar att ”läkare från bemanningsföretag arbetar heltid med patientärenden och deltar inte i tidskrävande möten”. De inhyrda läkarna kan ”beta av” och avlasta patientkön.

Där ingen annan jobbar
Slutligen anser flera att de inhyrda läkarna fyller en funktion då de bemannar platser som annars är en utmaning att besätta, ”på platser som är mindre populära”. Det kan handla om tider och platser där det är svårt att få fasta läkare att arbeta, exempelvis på vårdcentraler i glesbygden.

Så bidrar läkare från bemanningsföretagen till hälso- och sjukvården
1. Bemanning och förstärkning
2. Avlasta ordinarie personal
3. Bred kompetens och kunskapsutbyte
4. Effektiv vård
5. Personal till svårrekryterade platser