Avgörande faktorer för att läkarna ska stanna hos sin arbetsgivare

Publicerad 24 april 2017
Text: Annika Wihlborg

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset (Foto: Catharina Fyrberg) och Britta Wallgren, Sverigechef på Capio (Foto: Alexander Ruas)
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset (Foto: Catharina Fyrberg) och Britta Wallgren, Sverigechef på Capio (Foto: Alexander Ruas)
Möjlighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbelastning, bra arbetsmiljö och rimlig bemanning är de mest avgörande faktorerna som får läkare att vilja stanna kvar hos sin arbetsgivare.

– Om undersökningen enbart vänt sig till läkare på universitetssjukhus så hade nog möjligheten att kombinera klinisk verksamhet med forskning rankats högre, nu anger endast 21 procent av läkarna det som ett viktigt skäl till att stanna hos sin arbetsgivare. Jag är även förvånad att stimulerande arbetsuppgifter och karriärutvecklingsmöjligheter inte rankades högre i undersökningen, i övrigt känner jag igen resultatet från andra liknande undersökningar, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Kompetensutveckling behövs
Hon har noterat att lönen är viktig för läkare, men enligt undersökningen är många andra faktorer viktigare.
– En god arbetsmiljö och möjlighet att påverka sin arbetssituation är de faktorer som jag personligen anser vara viktigast. Att synpunkter och idéer tillvaratas är, enligt min erfarenhet, avgörande för många. 65 procent av läkarna anger möjlighet till kompetensutveckling som en betydelsefull faktor för att stanna kvar. Det behöver vi arbetsgivare ta på allvar genom att på ett systematiskt sätt inkludera kompetensutveckling i läkarnas utvecklingssamtal. Kompetensutvecklingsmöjligheter bör erbjudas på ett mer strukturerat sätt för samtliga läkare i hela hälso- och sjukvården, säger Ann-Marie Wennberg.
– Undersökningsresultatet tyder på att rimlig arbetsbelastning, möjlighet att påverka sin arbetssituation och en bra arbetsmiljö är de viktigaste och mest grundläggande faktorerna för att läkare ska trivas hos sin arbetsgivare. Först när dessa faktorer fungerar bra blir det aktuellt att börja fundera kring kompetensutvecklings- och karriärutvecklingsmöjligheter, säger Britta Wallgren, Sverigechef på Capio.

Tydliga verksamhetsmål
Hennes erfarenhet är att läkare som upplever att deras kompetens verkligen kommer till sin rätt och som får ägna så mycket tid som möjligt åt värdeskapande och patientnära arbetsuppgifter ofta trivs bättre på sitt jobb.
– För att läkare ska vilja stanna hos sin arbetsgivare är det också viktigt med en känsla av att ingå i ett sammanhang och att verka i en organisation med tydligt kommunicerade verksamhetsmål. Att kunna påverka såväl sin egen arbetssituation som organisationen spelar ofta en avgörande roll för trivseln. En faktor som kan motivera fler läkare att stanna hos sin arbetsgivare är ett användarvänligt och effektivt it-stöd. Både it-stödets utformning och hur det används behöver förändras, det har en direkt inverkan på läkarnas arbetsmiljö, säger Britta Wallgren.

Vilka anser du är de viktigaste faktorerna för att läkare ska stanna hos sin arbetsgivare inom hälso- och sjukvården? Ange gärna flera
stanna_graf
1 Möjlighet att påverka din arbetssituation
2 Rimlig arbetsbelastning
3 Bra arbetsmiljö
4 Rimlig bemanning
5 Möjligheter till kompetensutveckling/vidareutbildning
6 Bra team/arbetskamrater
7 Bra ledarskap/arbetsledning
8 Bra lön/löneutveckling
9 Bra schemaläggning/arbetstider
10 Stimulerande arbetsuppgifter
11 Mer tid för patienterna
12 Bra utvecklingsmöjligheter
13 Inte behöva arbeta övertid
14 Möjlighet att arbeta med forskning
15 Annat