Läkare från bemannings­företagen säkrar tillgång till vård

Publicerad 24 april 2017
Text: Annika Wihlborg

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Foto: Bemanningsföretagen
Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Foto: Bemanningsföretagen
62 procent av läkarna anser att läkare från bemanningsföretag bidrar till hälso- och sjukvården.
– Det är ofta tack vare resursläkarna som läkarbesök och planerade operationer faktiskt kan bli av, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

– Det är glädjande att så många läkare har upptäckt hur läkare från bemanningsföretag kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvården. Det är i många fall resursläkarna som får sjukvården att fungera, och tack vare dem som läkarbesök och planerade operationer faktiskt kan bli av, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen.
Hon anser att läkare från bemanningsföretag spelar en allt viktigare roll i takt med att bristen på i synnerhet vissa typer av specialistläkare ökar.

Kompetens där den behövs mest
– Möjligheten att arbeta som resursläkare gör att de specialistläkare vars kompetens är en eftertraktad bristvara kan spendera sin arbetstid där de behövs som allra mest. En resursläkare kan exempelvis arbeta på en mottagning en dag i veckan och på en specialistavdelning veckans övriga dagar. Det gör att fler patienter får ta del av deras kompetens och att de knappa resurserna kan användas på ett optimalt sätt, säger Ann-Kari Edenius.
Hon anser också att möjligheten att arbeta som resursläkare är viktig för att behålla så många specialistläkare som möjligt i den kliniska verksamheten. De läkare som föredrar en friare arbetsform där de själva styr när och var de ska arbeta kan fortsätta arbeta kliniskt på sina egna villkor, annars finns det en risk att de lämnar vården helt. Resursläkare bidrar även till att utveckla sjukvården eftersom de sprider vidare erfarenheter från olika verksamheter.

Fylla mer strategisk roll
– Läkare från bemanningsföretag är en nödvändig pusselbit för att vi ska kunna vara säkra på att ha rätt kompetens på rätt plats i framtidens sjukvård. Resursläkare kan på många håll fylla en mer strategisk roll i hälso- och sjukvården, men då krävs att de betraktas som en del av den långsiktigt strategiska kompetensförsörjningen snarare än en akut lösning i samband med vakanser och sjukfrånvaro. Hälso- och sjukvården skulle ha mycket att vinna på en mer systematisk samverkan med bemanningsföretagen, som ju är experter på strategisk kompetensförsörjning, säger Ann-Kari Edenius.

Anser du att läkare från bemanningsföretag bidrar till hälso- och sjukvården?
bemanning1_graf