Större volymer ökar vårdkvaliteten

Publicerad 24 april 2017
Text: Paola Langdal

Dan Eriksson, enhetschef för ortopediska kliniken på Oskarshamns sjukhus. Foto: Mikael Algotsson
Dan Eriksson, enhetschef för ortopediska kliniken på Oskarshamns sjukhus. Foto: Mikael Algotsson
På Oskarshamns sjukhus pågår ständigt förbättringsarbeten av vården. 2016 utsågs det för fjärde gången till Sveriges bästa sjukhus i kategorin mindre sjukhus. Speciellt hög är patientnöjdheten på ortopediska kliniken där Dan Eriksson är enhetschef.

– Sedan 2004 upphörde den ortopediska akutverksamheten och vi bestämde oss för att försöka bli bäst på knä- och höftprotesoperationer. Sen dess har vi ständigt arbetat med kvalitetsfrågor, ökat volymerna och strävat efter att minska komplikationerna, säger Dan Eriksson.

Nöjdare patienter
Genom att ha elektiv verksamhet blir arbetet inte stört av akuta fall. Vidare har man sett att de ökade volymerna förstärkt vårdkvaliteten för både patienter och personal.
– Genomströmningen av samma patienter har lett till trygghet i alla led och ökad patientnöjdhet, fortsätter han och berättar att man sedan 2004 gått från att göra runt 200 ledoperationer per år till 600–700 idag.
– Nyckeln är att producera höga volymer och att man gör mycket av få saker. Det finns inga överraskningar, utan allting är proaktivt och planeras i förväg, vilket skapar trygghet.

Personalens delaktighet viktig
Utveckling och förbättringsarbete vid Oskarshamns sjukhus görs tillsammans med personalen. Förutom olika förbättringsgrupper finns även läkargrupper i olika projekt.
– Genom att vi schemalägger mötena blir det också av. Just nu arbetar vi med att förkorta vårdtiden och systematisera vården så att den hamnar på ett dygn. I det arbetet är alla, från läkare och sjuksköterskor till sjukgymnaster och läkarsekreterare involverade, säger Dan Eriksson.
Enligt en undersökning som Framtidens Karriär – Läkare låtit göra uppger 67 procent av de tillfrågade läkarna att de inte anser sig ha stort inflytande i verksamheten och 20 procent ingen alls. Något som Dan Eriksson inte känner igen från sin verksamhet.
– Från min position känner jag att det går att påverka vården vi bedriver, och generellt tror jag mina kollegor upplever att man kan vara med och bestämma kollektivt. Men vad det gäller de politiska diskussionerna och beslut som tas kan det finnas ett glapp vi måste arbeta med att överbrygga.

Sjukvården i förändring
I framtiden kommer flera mindre enheter och sjukhus att finnas kvar som en viktig del av vården, tror Dan Eriksson.
– Sjukvården här i Sverige genomgår just nu en strukturell förändring där olika enheter och sjukhus får olika roller. Vi är en del av den nivåstrukturering som sker och jag ser positivt på den utvecklingen, avslutar han.

Råd hur du kan driva/förändra vården
• Sätt upp riktlinjer och rutiner för hur arbetet ska skötas, men lämna luft för läkarna att tänka självständigt och fritt.
• Sätt upp tydliga mål. Hit ska man gå. Det handlar om att ha proaktiv kontroll och planera, inte släcka bränder.
• Låt varje läkare ha eget patientansvar från det remissen kommer in. På så sätt skapas naturligt engagemang och trygghet för patienten.
Källa: Dan Eriksson