Utfasningen av hyrläkare förbättrar primärvården

Publicerad 24 april 2017
Text: Peter Johansson

Lena Nazzal, chef för offentligt drivna vårdcentraler i Region Kronoberg. Foto: Stefan Ahlrik, Region Kronoberg
Lena Nazzal, chef för offentligt drivna vårdcentraler i Region Kronoberg. Foto: Stefan Ahlrik, Region Kronoberg
I januari i år inleddes en nationell gemensam satsning för att primärvården ska bli oberoende av hyrläkare. ”Det är en jättestyrka att alla går mot samma mål, menar Lena Nazzal, chef för offentligt drivna vårdcentraler i Region Kronoberg.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har ställt sig bakom satsningen som utgår från lokala handlingsplaner men med både regionalt och nationellt stöd. Syftet är att skapa en tryggare vård och attraktivare arbetsplatser. Även ekonomin är en viktig faktor. Kostnaderna för inhyrd personal inom landsting och regioner ökade totalt med 650 miljoner kronor under 2016, enligt SKL.
Lena Nazzal välkomnar satsningen. Hon är centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum i Region Kronobergs län där 21 vårdcentraler och fem rehabverksamheter ingår. För henne är bemanningsproblemen påtagliga. Nästan hälften av distriktsläkartjänsterna är i skrivande stund obemannade. Behovet av hyrläkare är stort.
– Att inte ha egen fast personal påverkar våra vårdcentraler väldigt mycket. Vi ser kvalitetsproblem, frustration hos våra anställa och försämrad patienttrygghet när kontinuiteten uteblir, säger Lena Nazzal.

Omfattande satsningar
Region Kronoberg har redan satsat på lösningar för att komma ifrån hyrläkarberoendet och resultaten börjar märkas. Regionen har utökat antalet AT, och antalet ST-läkare i allmänmedicin har ökat från 33 till 48 på bara ett år. Primärvårdens satsning på utbildningsvårdcentraler har bidragit till detta. Nu ger den nationella satsningen näring åt fler satsningar.
– Vi har precis fått ett beslut från vår regionledning om att den som arbetar hos oss får 10 000 kr extralön per månad utbetald var sjätte månad. Vi har också tagit fram en riktlinje om att 10 procent av arbetstiden kan användas till utvecklingsaktiviteter.

Rätt väg att gå
De ska även bli tuffare kring vilka hyrläkare de anlitar och kommer att tacka nej till leg. läkare och på sikt även till dem som har en pågående specialistutbildning.
– Det kommer att påverka vår tillgänglighet på kort sikt och vara tufft eftersom vi inte alltid kommer att ha den bemanning vi behöver. Men nödvändigt för att kunna bli det nav som primärvården ska vara inom svensk sjukvård.
Enligt en ny undersökning av Framtidens Karriär – Läkare anser 93 procent av läkarna att sjukvården och primärvården behöver förbättras. Något Lena Nazzal tror delvis beror på en bristande läkarkontinuitet. Samtidigt är hon övertygad om att de satsningar som nu sker i både Kronoberg och andra regioner, kommer att bidra till en positiv utveckling av primärvården.