Presentation

Visionär akutsjukvård i Varberg

Publicerad 24 april 2017

David Edberg, ST-läkare, Vibecke Manninge-Hammarlund, ST-läkare och Samra Mangafic, överläkare på Akutkliniken på Hallands sjukhus Varberg. Foto: Sanna Bäckström
David Edberg, ST-läkare, Vibecke Manninge-Hammarlund, ST-läkare och Samra Mangafic, överläkare på Akutkliniken på Hallands sjukhus Varberg. Foto: Sanna Bäckström
Som specialistläkare i akutsjukvård blir du del av en ny, spännande basspecialitet. På Hallands sjukhus Varberg finns en strukturerad ST-utbildning i akutsjukvård med sammansvetsade team och starkt fokus på kompetensutveckling. Dessutom är Varberg en av Sveriges vackraste städer.

Utbildning inom akutsjukvård har länge varit ett viktigt område på Hallands sjukhus Varberg, redan innan det blev en egen basspecialitet. Därför är akutkliniken idag stabil och etablerad med väl upparbetade rutiner. Samtidigt finns en stor flexibilitet och möjlighet för ST-läkarna att själva vara med och utforma både sin egen specialistutbildning och klinikens utveckling i stort.
– ST-utbildningen inom akutsjukvård här i Varberg är väldigt välorganiserad, med bra introduktion och handledning. Vi som är ST-läkare kan påverka vår utbildning. Det är visionärt, man lyssnar till oss och alla är med och bidrar till att utveckla vården långsiktigt, säger David Edberg, som snart är färdig specialist.
David sökte sig till Varberg för att göra sin AT eftersom han ville vara på ett sjukhus som inte var alltför stort men ändå kunde erbjuda bredd och volym. Han trivdes så bra att han bestämde sig för att stanna kvar även för specialisttjänstgöringen och han valde akutsjukvård.
– Det är en otroligt spännande och omväxlande specialitet med väldigt mycket patientkontakt. Den är också ny, vilket gör att jag kan vara med och driva utvecklingen. För mig var det ett självklart val, säger han.

Bra stämning
Han får medhåll av Vibecke Manninge-Hammarlund, som också hon kom till Varberg för sin AT. Nu har hon gått cirka ett år på sin specialistutbildning.
– Jag tyckte att det mesta var kul under AT-tiden, men fastnade för akutsjukvård eftersom det är så varierande och att man blir specialist på larm, det roligaste från alla specialiteter. Det är en väldigt bra stämning och sammanhållning på kliniken med gott stöd från mer erfarna kollegor, och eftersom det är ett medelstort sjukhus blir det korta beslutsvägar, säger hon.
Både Vibecke och David framhåller att det finns mycket goda utbildningsmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister och att det är lätt att få gehör för egna idéer. Chefer och ledning uppmuntrar forskning och egna projekt och det finns gott om olika interna och externa kurser. David, exempelvis, är intresserad av ultraljud och har fått möjlighet att fördjupa sig i det. Det finns också fem interna utbildningstillfällen per år med olika teman samt kontinuerliga scenarioövningar.
– Scenariosimuleringarna är enormt värdefulla och ger trygghet i läkarrollen, menar de.

Handledning och utvärdering
Överläkare Samra Mangafic arbetade som akutläkare i Bosnien-Hercegovina i 16 år innan hon kom till Sverige och Varberg för åtta år sedan. Hennes första intryck då var att kliniken var mycket välfungerande och intrycket består. Hon berättar att det finns en tydlig strategi för att skapa en god arbetsmiljö, med rimliga arbetstider och arbetsbelastning.
– Vi försöker att minimera stressen och håller på att utarbeta en arbetstidsmodell där majoriteten av passen ligger dagtid och där vi minskar på helg- och nattpassen. Det finns också en välfungerande triageläkarroll och gott samarbete med andra specialiteter. När det gäller ST-läkare är vi mycket måna om att från första dagen ha kontinuerlig handledning och utvärdering. Man slussas in i eget ansvar i den takt som passar varje individ, säger hon. Akutkliniken har välutrustade lokaler vilket betyder mycket för att underlätta arbetet för alla våra medarbetare.
ST-läkare får också möjlighet att handleda AT-läkare efter att man gått den obligatoriska handledarutbildningen. Det är uppskattat av bägge parter och att denna handledning fungerar väl är den positiva feedbacken från AT-läkarna ett kvitto på. Tre av akutklinikens läkare har utsetts till Årets handledare av sjukhusets AT-läkare.
Akutkliniken på Hallands sjukhus Varberg lockar inte bara med spännande karriärmöjligheter. Varberg är en av Sveriges vackraste kommuner, med ett rikt utbud av kultur- och naturupplevelser, lyfter alla tre fram.
– Det är nära till skog och hav och det finns goda kommunikationer till omkringliggande städer längs kusten, som Göteborg och Helsingborg. Varberg är känt för sin surfning men det finns även gott om traillopp och triatlon. Här kan man verkligen ha en aktiv fritid.

Akutkliniken, Hallands sjukhus Varberg
Halland har en stor inflyttning och är en av landets mest populära regioner att bo och arbeta i. Region Halland är en av de viktigaste arbetsgivarna och erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter, bland annat inom akutsjukvård. Akutkliniken på Hallands sjukhus Varberg präglas av korta beslutsvägar, starka kollegiala nätverk och mångfald.

Välkommen att höra av dig med frågor!
Tel: 0340-48 10 00
www.regionhalland.se

www.regionhalland.se