Presentation

Lär känna dina patienter i Region Jämtland Härjedalen

Publicerad 6 november 2018
Marije Boks och Petra Hammarberg, ST-läkare på Svegs vårdcentral. Foto: Inga Björk
Marije Boks och Petra Hammarberg, ST-läkare på Svegs vårdcentral. Foto: Inga Björk

Inom primärvården Region Jämtland Härjedalen finns stort utrymme för ST-läkare att skaffa sig bred och mångsidig erfarenhet. Arbetet präglas av nära samverkan såväl över professionsgränser som med patienter, och på fritiden hittar man regionens storslagna natur runt knuten.

Att bedriva primärvård i glesbygd medför spännande utmaningar som man sällan stöter på i större städer. Det är ett brett arbete med stor omväxling, där det finns goda möjligheter att utvecklas.
– Eftersom vi ofta har färre medarbetare och längre avstånd utformar vi hela tiden smarta sätt att göra jobbet effektivare och mindre tidskrävande. Det pågår ett ständigt kvalitetsarbete som omfattar allt från tydligare rutiner till nya material, vilket blir väldigt intressant. Just nu håller vi exempelvis på att etablera ett sårvårdsteam för att ge sårpatienterna bättre kontinuitet, berättar ST-läkaren Marije Boks, som arbetar på Svegs vårdcentral.

Blandning av kroniskt och akut
Hon får medhåll av kollegan och ST-läkaren Petra Hammarberg, betonar att engagemanget och drivet inom kvalitetsarbetet återfinns överallt inom primärvården i Jämtland-Härjedalen.
– Hade jag bott i en större stad hade jag nog inte valt primärvård, men här i glesbygden är det verkligen roligt. Vi har en storslagen natur runt knuten, vilket medför en stark besöksnäring och därför blir arbetet många gånger ganska säsongsbetonat. Då vi så långt det är möjligt undviker att remittera patienter vidare till de stora sjukhusen har vi även förmånen att bekanta oss med allt från ortopedi och röntgen till onkologi och akutvård. Det är en utvecklande blandning av kroniska och akuta patienter.

Kontinuerligt kunskapsutbyte
De långa avstånden i regionen gör att samverkan över professionsgränserna hamnar högt på dagordningen och på samma vis kommer man sina patienter närmare på ett unikt vis.
– Vi har en nära dialog mellan oss läkare och medarbetarna på ambulans, sjuksköterskor, undersköterskor och personal på boenden, och på så vis får vi ett kontinuerligt kunskapsutbyte både mellan yrkeskategorier och mellan regionens olika delar. Samtidigt får man lära känna sina patienter, ofta hela familjer, och det borgar både för bättre samarbeten och bättre vård – i slutändan är det ju patienten som är i centrum, avslutar de.

Distriktsläkare sökes till Svegs Hälsocentral. Läs mer och ansök här

Primärvården, Region Jämtland Härjedalen
Primärvården i Region Jämtland Härjedalen bedrivs vid nära trettio hälsocentraler. Sju av dessa ligger inom cirka två mils radie från sjukhuset, de övriga upp till 25 mil bort. Upptagningsområdet per hälsocentral varierar från cirka 2 000 till cirka 12 000 invånare. Här får du jobba självständigt med patienter från hela primärvårdens sjukdomsspektrum och chansen att vara med och utveckla regionens framtida vård. Det finns även möjlighet för ST-läkare i andra delar av landet att göra glesbygdsrandning hos oss.

Tel. vxl: 063-14 75 00
E-post: region@regionjh.se
www.regionjh.se/jobbochutbildning